Nätverksadministration: Windows Command kontrollmenyn

Diverse Annegärd Lundell Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Även kommandofönstret Windows har ingen menyrad, men det har en meny som du kan komma åt via strömbrytaren på övre vänstra delen av fönstret. Förutom de kommandon som finns i denna meny för alla fönster, innehåller den här menyn ytterligare tre kommandon:

  •  Edit: Redigera Kommandot leder till en undermeny med olika val. Några av dessa kommandon samarbetar så att information från kommandofönstret till Urklipp, och vice versa.

     Om du väljer Redigera → Mark, du placeras i en särskild driftläge som gör att du kan markera text i kommandofönstret med musen. Du kan sedan välja Redigera → Kopiera eller tryck på Enter för att markera den text som du kopierar till klippbordet.

     Du kan också använda menyn Redigera för att klistra in text från klippbordet för att flytta fönstret, och fönstret för att söka efter text.

  •  Standard: Här kan du ange standardegenskaper för kommandofönstret.
  •  Kännetecken: dialogrutan Egenskaper som du kan använda för att ändra utseendet på fönstret. Du kan ändra teckensnitt, väljer bakgrundsfärger och andra justeringar för att visa kommandofönstret ser bra ut på datorn.
(0)
(0)