Ohio kommunalförbund och statliga lagar

Diverse Antunella Sjöholm Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 föreningar består av ägare i en gemenskap och har ett ansvar som förvaltningen av de gemensamma utrymmena i samhället. Även om de har funnits i Ohio i årtionden, var det inte förrän 2010 som staten har stiftat lagar som styr hur de skapas, hanteras och styrs.

 Planerad Ohio gemenskapsrätten

 Den nya lagen, som kallas gemenskapslagstiftning som det hänvisas Ohio, trädde i kraft i september 2010. Han sade föreningar är skyldiga att lämna in en redogörelse för utbildning och bolagsordningen med länet brännaren där är samhället.

 Förordningarna Association

 Lagen föreskriver att ägarna föreningens regler måste innefatta val av styrelse, antalet personer i styrelsen, befogenheter och skyldigheter i styrelsen, en metod för att ta bort medlemmar i styrelsen och metoder för att ändra stadgarna, bland andra bestämmelser.

 Tidsfristen

 Nya föreningar är skyldiga att lämna in sina stadgar inom 90 dagar efter det att föreningen bildades, medan förändringarna i dessa stadgar skall lämnas in inom 60 dagar. Ägare befintliga föreningar som redan har bestämmelser om bestämmelserna i den nya lagen inte är skyldiga att anta nya regler men har ännu inte lämna in en kopia med länet brännaren.

(0)
(0)