Om märkningsteknik

Affärs Ossi Paulsson December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Den märkningsteknik, betraktas som en vetenskaplig teknik som i allmänhet används i den ekologiska området för att uppskatta både huvud egenskaper som storleken på en population. Den använder denna märkningsmetod, när forskaren inte kan stoppa en särskild studie varje individ som gör upp befolkningen, så att vissa prover tagna vid olika tidpunkter jämförs.

Denna märkningsteknik, är det första steget för att göra ett antal individer som studerat och släpptes senare. Därefter samma individer recaptured och förhållandet mellan den recaptured analyseras för det totala antalet fångade. Således är det uppnås uppskattning av populationens storlek.

När det gäller epidemiologi, är märkningsteknik används för att uppskatta utvecklingen av vissa rekord sjukdomar eller under vissa förutsättningar. Det vill säga, det uppskattade antalet personer vid något tillfälle, behöver någon specifik tjänst som söks. Till exempel kan en tillämpning av denna metod är att uppskatta antalet barn med inlärningsproblem, eller i svårare förhållanden såsom HIV-infekterade personer, eller beroende av någon form av narkotika.

A. Verástegui

(0)
(0)