OSHA för promenader Bredd

Diverse Aagot Borgström Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Säkerhetsnormer för offentliga byggnader fastställs av Safety & Health Administration. Standarder ingår i utformningen av övergångsställen.

 Tjugoåtta-tums minimum

 Tjugoåtta inches är den minsta bredden för en gångväg som leder till en utgång. Dörren bör åtminstone lika med bredden av vägen om det finns en enda passage.

 Avsedd användning

 Om ett stort antal personer som förväntas användas passagen, måste bredden vara större än 28 inches.

 Decresing Bredd

 På approximerar en väg ut ur sätt kan det inte minska i bredd.

 Dual Purpose

 En passage som har en dubbel användning med maskiner såsom truckar måste ge ett utrymme på minst tre fot bredare än den största utrustning, eller minst fyra fötter.

(0)
(0)