Pennsylvania lag hyresgästen Ägodelar

Diverse Brigita Petersson Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Pennsylvania lag innehåller flera bestämmelser för att skydda rättigheter och egendom hyresgäst egendom. Personliga tillhörigheter ibland efterkälken under exekveringen av vräkning eller övergavs efter en hyresgäst vacates lokalerna. Ett försök av ägaren att omhänderta en hyresgäst personliga egendom är olagligt i de flesta fall enligt Pennsylvania lag. När varor måste avlägsnas från förutsättningen, de är oftast flyttas till ett lagringsföretag.

 Utvisning

 En sheriff eller konstapel kan kräva en hyresgäst att ta bort alla dess egendom vid slutet av en order av bollinnehavet, den sista etappen av vräkning. Vräkningen processen består av ett meddelande om vräkning, hyresvärd-hyresgäst klagomål, en domstolsförhandling och slutligen en order av bollinnehavet. Kontoret av den lokala distriktsdomare hanterar vanligtvis vräkning processen efter hyresvärden lämnar in ett klagomål. Det finns minst 30 dagar mellan tidpunkten för domstolens dom besittning och när hyresgästen inte kan tvingas att flytta.

 Ägodelar givna

 När du har tvångsvräkts kommer icke dras tillgångar från premissen att flyttas till ett lagringsföretag med polisen eller sheriff. Hyresgästen är ansvarig för att betala lagringskostnader. Ägaren har inte rätt att inneha eller sälja fastigheten av en hyresgäst. Om du lämnar personlig egendom efter överge platsen eller när du flyttar ut vid utgången av hyresavtalet, måste hyresvärden lämna poster där eller ta bort och förvara. Ägaren måste underrätta hyresgästen om vad han gör med fastigheten och vänta en rimlig tid. Kontakta din lokala tingsrätten för ytterligare information, har varje domare sina egna normer för vad som är en rimlig tid.

 Återvinner besittningar

 Hyresgästen måste kontakta lagringsföretaget och betala all lagring faktura för att hämta sin egendom. Hyresvärden måste ge hyresgästen med information om var varorna lagras. Om varorna överlåtits under en längre tid, kan lagrings företaget så småningom sälja dem att betala lagringskostnader.

 Självhjälp

 Under vräkning, har hyresvärden inte rätt att med våld ta en hyresgäst egendom. Detta kan göras av värden anger platsen och avlägsna hyresgästens egendom eller ändrar lås så att hyresgästen inte kan komma in i premissen. Detta är känt som en "hjälp till självhjälp" avhysning och är olagligt i Pennsylvania, eftersom det strider mot rättssäkerheten och förhindrar hyresgästen en möjlighet att försvara sin sak i domstol.

(0)
(0)