Principerna för strategisk ledning

Affärs Lidia Sandell Februari 4, 2017 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

För ett företag att lyckas, är det viktigt att ha ett strategiskt ledningssystem kunna garantera att verksamheten kan uppnå sina mål och syften.

När företagen tenderar att ha ett ledningssystem för att formaliseringen av systemet enbart fokusera på kvalitet du inte kommer att ha verkliga fördelar för ditt företag. Därför är det nödvändigt att gå över från ett system med total kvalitetstänkande till ett system som fokuserar på alla kännetecken på ditt företag.

Den främsta anledningen till ditt företag är i existens är att lyfta fram de behov och förväntningar hos sina kunder och andra intressenter att få en fördel på vad konkurrenterna erbjuder. Förutom detta, bör ett mål vara att vinna, underhålla och utveckla företagens resultat och resurser.

Som ett medel för att uppnå förbättringar i ditt företag måste du se till att din affärsmodell utnyttjar principerna för strategisk ledning, som är grundläggande för ISO 9001: 2000, dessa är:

- Kundfokus. - Deltagande av personer. - Ledarskap. - Processinriktning. - Faktabaserade. - System strategi. - Ständig förbättring. - Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer.

Efter de principer som anges ovan bör se till att ditt företag fokuserar på vad kunden verkligen behöver och inte vad de tror att de behöver.

För ditt företag kan gå vidare med framgång är det viktigt att köra på ett ordnat och väl planerad strategisk ledning. För att säkerställa framgång för ditt företag måste se till att ditt företag anta ett verksamhetsledningssystem som säkerställer kontinuerlig förbättring ständigt drivs ledningssystem.

Om du vill att ditt företag att utveckla och har ett strategiskt ledningssystem som möjliggör tillväxt och hållbarhet, måste du se till att bygga ett ledningssystem som fokuserar på sina kunder.

För att uppnå detta strategiska ledningssystem måste innehålla affärssystem och processer som lätt förstås av personer inom ditt företag. Det är också viktigt att dessa system lätt kan hantera och förbättra vid behov, utan någon skadlig effekt på den dagliga driften av ditt företag.

Processer inom sitt ledningssystem bör mätas för att se till att du gör vad som är nödvändigt för dina behov. Det är värt att komma ihåg att individer tenderar att förbättra på de områden som mäts. Därför är det viktigt att någon mätning sker i områden som kommer att gynnas av systemet och dess samlade verksamhet.

Källa: Strategic Management Principles

(0)
(0)