Produktionen av solenergi i Frankrike

Underhållning Annegret Almgren Februari 5, 2017 0 27
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Den utveckling och installation av solenergi utrustning. Användningen av dessa blomstrar i Frankrike tack vare en lag om inrättande 20-års kontrakt med starka incitament för att sälja el till nätet. Frankrike starkt dumpad av en sådan alternativ energi.

Den Depor satsa generering av solenergi på landsbygden genomförs huvudsakligen genom att finansiera Populairey Banque Credit Agricole är den viktigaste långivare till jordbrukare i Frankrike

Det finns en växande rörelse i Frankrike för spel på solenergi i jordbruksområden och blir allt jordbrukare som tar initiativ till att installera effektiv utrustning solarpara energiproduktion öka intäkterna, och för övrigt också hjälpa Frankrike uppfylla sina rena energimål.

Den 15 maj, har Frankrike öppnat anbudet för en sol projekt på 300 megawatt. Tanken är att bygga nya solkraftverk i hela landet.

Det uppskattas att projektet kommer att kosta cirka 2,3 miljarder kronor och ministeriet för ekologi i Frankrike, förväntar sig att alla anläggningarna byggs av 2011. Därför är Frankrike inte bara försöker att producera en stor mängd solenergi men också försöker göra det så snabbt som möjligt.

Detta land, som redan rankas på fjärde plats i Europa efter Tyskland, Italien Españae solenergi kapacitet, har installerat cirka 69 megawatt, så detta nya projekt kommer att behöva skapa ytterligare kapacitet på 231 megawatt under de kommande två åren .

Franciaha investerat totalt $ 45 miljoner Lowell, Massachusetts, är detta ett mycket ambitiöst projekt, eftersom detta land har antagit strategier som möjliggör en mycket snabbare konstruktion av solkraftverk och den fortsatta utvecklingen av solcellsenergi i enlighet med Föreningen European Photovoltaic Industry.

Den franska mål att bli ett ledande energibolag skulle vara mycket lättare att uppnå. Eftersom de flesta aktiva länderna i utvecklingen av solenergi, Frankrike inriktad på kompletterande politik för att främja framväxten av en inre marknad med en verklig effekt på de nationella energibalans åtgärder. Den franska Syftet är att framställas under 2010, 21% av sin energi från förnybara källor. Den nationella planen för att bekämpa klimatförändringar - PNLCC, som lanserades 2000, resonerar nya sätt att uppförande eller renovering av byggnader för att minimera energiförbrukningen.

Stimulansåtgärder såsom skattelättnader på 50% och ökad ersättningsgrad av solceller genomförs. Både lokalt och regionalt, är finansiellt stöd till personer som väljer förnybara energikällor beviljades. I solvärmesegmentet, Frankrike årligen installerat 60.000 m2 solfångare och har en växande marknad.

Den franska solceller marknaden utvecklas under flera år, är tillväxttakten i solcellssystem över 30%. Även om kostnaderna för systemen fortfarande mycket hög i framtiden att progression bör vara mellan 20% och 35% per år. För att dra nytta av stimulansåtgärder och subventioner skatte är viktigt att investeringen är mycket effektiv utrustning, sticker ut bland dessa solkoncentratorn som utnyttjar ännu mer direkt solljus, och det finns ny utrustning kunna producera gemensamt el och solvärme till tid, uppnå större avkastning på investeringar på kortare tid. Allt detta ger en bättre utveckling av branschen och en minskning av utsläppen av växthusgaser.

(0)
(0)