Prognos Pro. Mjukvara prognos

Affärs Beckie Granqvist Februari 4, 2017 0 12
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Prognos är förskottet uppskattning av en variabel baserat på deras historia och / eller förklaringsvariabler. " Det vill säga med en eller flera matematiska förfaranden historia eller tidigare sekvens av värden av en variabel undersöks och på något sätt försöka extrapolera detta beteende för att försöka ha en aning om det framtida värdet av denna variabel.

Idag inget företag har råd att slösa bort pengar. Företag som reagerar snabbare är de som har större möjligheter att hålla sig flytande och uthärda. Därför förutse vad som kan hända i framtiden hjälper företag att förbereda, fastställa den optimala nivån av resurser och minska överskottet. En korrekt prognos och tillräcklig efterfrågan planering ger företagen möjlighet att kontrollera kostnaderna i den totala leveranskedjan genom att effektivisera de kvantiteter att köpa och producera, också bidrar till att uppnå en bättre fördelning planering för att uppnå större effektivitet inventering bidrar till att höja servicenivån.

En av de största och mest gemensamma utmaningar i dag i nästan varje företag räknar med försäljningen. Denna verksamhet och dess resultat är kanske den största källan till friktion mellan försäljning och marknadsföring och verksamhetsplanering sida vid sida. Man kan säga att i de flesta företag en av de viktigaste processerna är att förutse efterfrågan på sina produkter och tjänster, eftersom resultatet eller utgång av denna process är den viktigaste insatsvaran för att definiera den kommersiella och industriella Plan företaget.

Prognos Pro Unlimited är utformad för att automatiskt förutspår en stor skala och på flera nivåer, är Unlimited Edition är den bästa lösningen för organisationer som har ett antal artiklar eller SKU än 100 och hantera flera nivåer. Dessutom har denna utgåva samarbetsverktyg som gör det möjligt att skapa mer korrekta efterfrågeprognoser laget. Om din organisation har en formell process för prognoser, som dokumenteras och följas i detalj, är Unlimited Edition det mest lämpliga. Med några få musklick kan du se resultatet på olika sätt, antingen grafiskt eller via rapporter, i tillägg till detta samarbete licens den tillåter införliva marknadsinformation som bidrar till en mer lyckat resultat.

Bland dess viktigaste funktioner är:

Skapa en mer exakt prognos automatiskt.

Expert algoritm Selection Prognos Pro Unlimited analyserar individuellt varje objekt och väljer automatiskt den lämpligaste metoden för prognoser. Om du föredrar en annan metod Prognos Pro erbjuder ett komplett utbud av prognosmetoder och diagnostiska verktyg för att välja den metod som dess strategi är den mest framgångsrika.

Integration med andra system.

Integrera Prognos Pro Unlimited med andra system är riktigt enkelt, kan du importera data i olika format i antingen Excel, Lotus kalkylblad, textfiler eller via en ODBC-anslutning. Du kan också anpassa innehållet i utdataformat, om du behöver en platt fil att integrera affärssystem, ett kalkylblad till en kollega eller en vanlig presentation av rapporten.

Collaborative Prognos Pro Unlimited.

Collaborative Prognos Pro Unlimited, licenser ger ett enkelt och prisvärt sätt att samarbete mellan gruppmedlemmarna, vilket gör visning prognos inklusive grafik och rapportera generation alternativ och baserat på denna information för att göra kvalitativa justeringar.

Följande är några demonstrationer Forescast Pro:

Introduktion till begreppen Forescast Pro

Använda Trac Pro-versionen Forescast den

Data Entry Pro Forescast

(0)
(0)