Res till havet med Google Earth

Vetenskap Tyrils Sjöström Oktober 31, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Res till havet med Google Earth
Vill du segla djuphavet utan att lämna din stol? Vill du besöka ubåten kan uppstå enklav där nästa tsunamin? Oceanografer Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University har gjort det möjligt att införliva en detaljerad karta över havets djup till Google Earth. Den nya havsbotten topografi samlar vetenskapliga data som samlats in under flera expeditioner och omfattar vissa områden med en upplösning på upp till 100 meter i detalj.
 De "virtuella resenärer" som vågar via Google Earth upptäcka spektakulära landskap och undervattens vulkaniska sluttningar, robusta toppar, åsar, stora slätter, djupa dalar, hydrotermiska skorstenar som avger vatten ... Hittills forskare har kartlagt 1 OKTOBER % av havsbotten och endast hälften av dessa uppgifter är tillgängliga via Google Earth. Platser av särskilt vetenskapligt intresse är markerade på kartan.
(0)
(0)