Rättigheter dömda brottslingar Arkansas

Diverse Linne Nordquist December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Att ha dömts för ett brott i Arkansas kan placera strikta begränsningar på individens rättigheter. I vissa fall kommer dessa rättigheter aldrig returneras; Dock kommer dömda brottslingar förlora alla sina rättigheter. I vissa fall kan de även vara berättigad att vinna några, om inte alla, av deras återkomst.

 Röstning

 Dömda brottslingar i Arkansas är inte helt förbjudna från att rösta; Men gränserna inte är tillämpliga. Först efter en dömd brottsling har avslutat skyddstillsyn, villkorlig frigivning, eller någon annan form av skyddstillsyn kan det vara tillåtet att rösta.

 Jakt

 Enligt lagen i Arkansas, är dömda brottslingar inte tillåtet att äga ett skjutvapen, även för jaktändamål - om Arkansas guvernör ger dem tillstånd att göra det. Samtidigt dock dömda brottslingar i Arkansas har rätt att få en jaktlicens och kommer inte att bli föremål för en säkerhetsprövning, såvida inte den person som utfärdar licensen har sannolika skäl att fortsätta denna linje Action.

 Benådning

 Några dömda brottslingar i Arkansas kan få förlåtelse; Däremot kan bara guvernören bevilja nåd. Om det beviljas, kommer dömd brottsling igen har återställt alla sina rättigheter, inklusive rätten att tjänstgöra på en jury. I fallet med en benådning, kommer dömd brottsling även rensat hans rekord och kommer inte vara skyldigt att lämna ut någon information om sitt förflutna.

(0)
(0)