Så här rensar ett SIM-kort

Diverse Mandus Dahlgren Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ett SIM-kort, eller "abonnentidentitetsmodulen" de flesta lagrar information som går via telefonen. Det håller ett register över alla dina telefonsamtal, textmeddelanden och annan information som du väljer att spara den på ditt SIM-kort. De flesta av de bilder och musikfiler sparas i telefonminnet eller på ett minneskort, så att de inte tar upp plats på SIM-kortet. Du kan ta bort ditt kort SIM genom varje post i telefonen och ta bort den.

 Instruktioner

  •  1

 Gå till din SMS-menyn. Tillbringa dina textmeddelanden och klicka på var och en av dem. Det inre av varje meddelande, öppna alternativmenyn, klicka sedan på "Ta bort."

 2

 Gå din adressbok. Klicka på varje kontakt i din adressbok och öppna alternativmenyn. Inne i Alternativ-menyn, klicka på "Ta bort". Upprepa dessa steg för andra kontakter i adressboken.

 3

 Gå din samtalslogg för att ta bort dina mottagna och utgående samtal. Du kan radera alla samtal på en gång så att du inte behöver göra dem individuellt.

(0)
(0)