Seminarium Verkstads Customer Loyalty Strategi

Affärs Vala Sparre November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Seminarium Verkstads Customer Loyalty Strategi

Metod för att definiera en Kundlojalitets strategi

Många av de mest framgångsrika i näringslivet företag basera sina strategier MANTENERexcelentes affärsrelationer med befintliga kunder genom en djup förståelse för vart och ett av dem och ge positiva erfarenheter av att tillhandahålla produkter och tjänster, i kombination med en sammanhängande strategi för att generera nya kunder. Den största möjligheten för innovation ligger i hur vi skapar upplevelser shopping och användning av tjänster som våra kunder.

Uppnå en hög grad av kundlojalitet kräver utformningen och genomförandet av en strategi för medellång och lång sikt som gör det möjligt att skapa, underhålla och utveckla lojalitets beteenden och känslor av lojalitet kunder.

Sinne i Colombia har tagit fram en workshop seminarium med huvudsyftet att ge deltagarna en metodisk ram som gör det möjligt för dem att bygga och genomföra en strategi för kundlojalitet, baserad på användning av tekniker såsom CRM och CEM.

Seminariet kommer att äga rum den 2 december 2010 i Bogota, Colombia 8:00 till 0:30 p.m .. För mer information besök den officiella webbplatsen för workshop Seminarium metodik för att definiera en Kundlojalitets strategi

(0)
(0)