Skapa en flera ark Rapport

Diverse Sven Heidenstam Oktober 30, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Kathy används i Excel 2003 Report Manager för en månatlig rapport som sträcker sig över flera kalkylblad. Hon frågar sig om det finns ett sätt att skapa en multi-ark rapporten och dess "print-ready" med de senaste versionerna av Excel. Hon har arbetat med en vy, men när de väljer mer än ett kalkylblad, är anpassad vy knappen grå.

 Det finns ingen anledning att använda anpassade vyer för att få produktionen du vill. I själva verket behöver du inte använda något annat än vanliga tryckområden och utskriftsfunktionen i Excel. Följ dessa allmänna steg när du använder Excel 2007:

 •  Skapa dina egna kalkylblad som vanligt.
 •  På vart och ett av de kalkylblad som du vill inkludera i rapporten, definiera ett utskriftsområde som det cellområde som du vill skriva ut täcker från kalkylbladet.
 •  Markera alla kalkylblad du vill inkludera i rapporten, som en grupp.
 •  Tryck på Ctrl + P. Excel visar dialogrutan Skriv ut.

   Figur 1. Dialogrutan Skriv ut.

 •  Se till att alternativet Active Sheets väljs.
 •  Kontrollera Ignorera Print områden kryssrutan rensas.
 •  Klicka på OK.

 Det är allt; du sluta med ett tryck som sträcker sig över flera kalkylblad, och innehåller endast rätt utskriftsområdet på varje kalkylblad. Om du har Excel 2010, stegen är lite annorlunda:

 •  Skapa dina egna kalkylblad som vanligt.
 •  På vart och ett av de kalkylblad som du vill inkludera i rapporten, definiera ett utskriftsområde som det cellområde som du vill skriva ut täcker från kalkylbladet.
 •  Markera alla kalkylblad du vill inkludera i rapporten, som en grupp.
 •  Tryck på Ctrl + P. Excel visar fliken Arkiv i menyfliksområdet med utskriftsområdet visas.
 •  Klicka på det första alternativet under rubriken Inställningar. I den resulterande listrutan, se till att Print Aktiva Sheets väljs och att Ignorera utskriftsområde väljs.
 •  Klicka på Skriv ut.

 Excel tips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips gäller Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013.

(0)
(0)