Skapa en namngivet område

Diverse Robby Ohlsson Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Lakan kan lätt associera ett namn med ett cellområde och sedan använda det namnet i formler. Detta är en kraftfull funktion, såsom formler kan göra mycket enklare att använda. Till exempel bör du tänka på följande formel:

 = A7 * B14

 Vad gör det? Från den information som lämnats kan man inte riktigt säga mycket mer än de värden som lagras i två celler föröka. Emellertid att denna formel:

 = Delsumma * TaxRate

 Denna formel multiplicerar också två värden, men du kan berätta exakt vad formeln gör, och vad som kommer att bli resultatet. Skillnaden mellan de två versionerna av formeln är att den första begagnade cellen hittas medan de andra namngivna hittats namn hänvisar till celler.

 Så här skapar du en namngivet område, Gör så här:

  •  Markera cellen eller cellerna du vill associera med ett namn.
  •  Klicka på Data | namngivna och skyddade områdena. Ark visar namngivna och skyddade intervall rutan på höger sida av skärmen.
  •  Om det är tillgängligt, klicka för att lägga till en länk Range.

     Figur 1. Lägga till en namngivet område.

  •  I rutan till toppen av fönstret, ändra det föreslagna namnet till det namn du vill associera med det område som du valde i steg 1
  •  Klicka på Klar.

 Det är allt; Nu kan du använda namnet i dina formler för att göra dem mer begripliga.

(0)
(0)