Slutföra ett leasingavtal

Diverse Lilia Jonsson December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En hyresavtal är ett avtal mellan en hyresvärd och hyresgäst. Ägaren hyr utrymme för en hyresgäst som ett bostadshus eller kommersiell fastighet för ett visst belopp, som överenskommits i avtalet. Den summa pengar, allmänt känd i juridiska termer som "övervägande", är tillräcklig för att avtalet skall vara bindande enligt tillämplig lagstiftning. Vardera parten är skyldig att uppfylla sin del av hyresavtalet.

 Saker du behöver

 Lease

 Instruktioner

 Skriv ditt fullständiga namn, födelsedatum och nuvarande adress. Skriv personnummer, licens eller regeringsbild identifiera föraren och telefonen på lämpligt sätt. Fyll varje ruta till civilstånd, medsökande och amerikanskt medborgarskap.

 Notera antalet längd år du har bott på din nuvarande adress. Registrera din tidigare adress och inkludera stad, stat och postnummer. Skriv namnet på din tidigare ägare, telefonnummer och adress.

 Kompletta sektioner som refererar till storleken på din nuvarande hyra och hur ofta det är dags. Fyll i avsnittet sysselsättningen. Lägg namnet på arbetsgivaren, adress till det företag, handledare namn och befattning. Notera antal år du har arbetat för arbetsgivaren.

 Fyll förvärvsinkomster avsnitt. Skriv din tim- eller månadslön och både brutto- och nettobelopp. Lägg till nummer för extra inkomst.

 Slutföra kredit sektioner för konsument auto lån och kreditkort. Lägg namnet på borgenärerna, presentera dina saldon från kreditkort och månatliga betalningar.

 Fyll i ytterligare sektioner som hänvisar till tidigare vräkningar, konkurser, utmätningar och berättelser om sena betalningar. Fyll i översiktsverk och lägga till namnen på två personer som inte är familjemedlemmar. Skriv ut och skriva ditt namn och sätta det datum du underteckna ansökan.

 Kryssa i rutan för "Garanten" om du kommer att behöva bevisa inkomststöd. Fyll i form av leasingstandardgaranti skriftligt namn, aktuell adress, telefonnummer, historia licens och personnummer och kredit hyra licens.

 Kompletta avsnitt till civilstånd, arbetsgivaren, handledarens namn, befattning, längd år och brutto månadsinkomst. Kryssa för ytterligare skador på egendom Dräkter, avgifter och brott i samband med kön, i förekommande fall. Underteckna och datera garantiformuläret.

 Tips:

 Både bostäder och företagare använder ett hyresavtal hyra exponera ansvarsområden för varje part i avtalet.

(0)
(0)