Små matematisk upptäckt

Vetenskap Isabell Lundstrom December 26, 2016 0 34
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

I alla matematiska

& N bsp; Jag ber om ursäkt för inträngande matematiker inom sitt område. Min räknefärdighet är grundläggande eller ens rudimentär, så det ger mig till skam bara name it. Men han har alltid gillat snooping mellan siffror och spelplaner som tidigare disciplinen matematik kallas numerologi. Och det är väl, leka och numerologi, som jag hittade ett annat sätt att gruppera de naturliga talen, så helt nytt som har gett mig styrka och nödvändigt för att övervinna min rädsla och presentera det för allmänheten.

& Nbsp; Min upptäckt, men jag hellre vill kalla det ett underhållnings, är att ha hittat ett sätt att gruppera siffrorna 1 till 9 i tre olika och oförenliga uppsättningar så att varje nummer hör till endast ett av de tre uppsättningar och ingen av de uppsättningar delar ett nummer med de andra två.

& Nbs p; Den första uppsättningen jag namngav alla dúplicos tal, som vi kallar D framåt, och består av siffrorna 1, 2, 4, 5, 7 och 8. Den andra gruppen jag har kallat alla kostymer, T nedan, och göra upp siffrorna 3 och 6. I tredje set som jag namngav neutral, nedan kallat N, former och nummer 9.

Uppdelningen av numren i dessa tre olika uppsättningar ligger på ett enkelt faktum att jag tyckte var fascinerande. Detta är att alltid lägga siffrorna själva, eller multiplicera med två är densamma, och sedan lägga till siffrorna för resultaten till varandra om resultatet har två siffror. Detta är vad jag har kallat numerologically minska ett nummer. Således, med början med det första numret, 1, är sekvensen enligt följande: 1x2 = 2, därför 2 är nästa nummer i uppsättningen; vi fortfarande får fördubblats och 2x2 = 4, så 4 är nästa medlem i uppsättningen; Det fördubblas och 4x2 = 8, så 8 är nästa nummer i uppsättningen; nu får dubbla 8 och 8 + 8 = 16, och för att reducera den till ett enda nummer vi lägger 1 + 6 = 7, som härleder 16 7 och detta är nästa församling; och fortfarande fördubbla härleda numerologically och få 7 + 7 = 14, 1 + 4 = 5, 5 är nästa medlem i gruppen; Vi ser att den dubblerade 5 + 5 = 10, och 1 + 0 = 1, så att kretsen av de dubbla siffrorna är stängd, vilket formar den första uppsättningen, uppsättningen siffror dúplicos eller D.

& N bsp; På så sätt är det lätt att se hur tre siffror från nio enheter utanför och är 3, 6 och 9. Om vi ​​fördubbla den första, 3, ser vi att 3 + 3 = 6, och att en fördubbling resultatet, 6 + 6 = 12, vilket leder till 3 som en + 2 = 3, stänga cirkeln, och därför bildar en separat och oberoende uppsättning. Detta beror på att alla kostymer, eller T.

Av de ovanstående två uppsättningar har varit 9, som returnerar omedelbart att duplicera sig själv, eftersom 9 + 9 = 18 och 1 + 8 = 9.

& N bsp; Sålunda ser vi att de tre grupperna är helt oberoende av varandra. Tillämpa matematiska notation av mängdlära kan beskrivas på följande sätt:

D = {1, 2, 4, 5, 7, 8} T = {3, 6} N = {9}

& N bsp; Nu kan utvidgas till alla andra naturliga tal, eftersom varje nummer kan bryta ner och leda till ett dussin enheter. Numerológicamnte bryta ner ett antal innebär, som vi har sett, bara minska den med summan av deras antal till en enda siffror. Således är antalet 56 delas upp i 5 + 6 som är lika med 11, vilket i sin tur sönderfaller i 1 + 1 är lika med 2, så jag säger att antalet 56 härrör 2. Använder man denna metod är alla tal från ett till oändligt härleda bara en av de tre uppsättningar. Därför nummer 56 kommer att ingå i D; 51, för att ta ett annat exempel, är det en del av T sedan 5 + 1 = 6; och 54 kommer att ingå i N, sedan 5 + 4 = 9.

& N bsp; Jag vet inte om det kommer att vara ett sätt att matematiskt uttrycka ekvation som tilldelar nummer till en grupp eller en annan, men jag vet inte om jag hade den matematiska kunskaper som krävs försöka hitta den.

& N bsp; Hälsningar,

Enrico Maria Rende.

(0)
(0)