Som avvärja rävar

Natur Lizanne Rosenblad November 1, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Rävar kan vara ett hot mot hans familj, boskap och sinnesfrid, men det finns många billiga att befria din omgivning av oönskade rävar former. Avskräckande, staket och andra mer extrema åtgärder finns för att undanröja rävar och förhindra ytterligare skador på din egendom. Det är viktigt att notera att rävar kan vara farliga varelser, och ta itu med dem på egen hand kan vara farligt.

Instruktioner om hur du avvärja rävar

Använd ett staket för att hålla rävar från att komma in din gård. Den svetsade nät är den bästa typen av stängsel för att avvärja dessa oönskade varelser i djurvärlden. Placera hårda golv och starka lås på sina stängsel för att se till att räven inte kan gå sönder eller gräva under. Håll en stor hund runt som kan skrämma rävarna. Köp inte en mindre hund som rävar i ditt område, eller kan döda rävar. Din hund ska vara stora som väktare, för att jaga mindre djur. Köp repellent att hålla rävar borta. Dessa insektsmedel kan vara hörbara varningssignaler som skrämmer rävar eller lukter som avskräcker rävar.

(0)
(0)