Standardteckensnittet för sidnummer

Diverse Willhemina Hedman December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Pat vill veta hur standardteckensnittet för att infoga sidnummer i en rubrik kan förändras. Svaret beror på hur du infoga sidnummer i dina sidhuvud och sidfot.

 Om du lägger till i din sidnummer med hjälp av dialogfält, då fältet PAGE går ur stil som fastställts av textfältet. I det här fallet bör du gå in och ändra direkt till formatet på själva fältet.

 Många människor är dock beroende på användnings sidnumret verktyget på fliken Infoga i menyfliksområdet. Detta verktyg kan du lägga till alla typer av tjusiga sökning sidnummer i dokumentet. Varje val som tillhandahålls av sidnumret resulte instrument används i ett ganska omfattande formatering på sidnumret.

 Det finns inget sätt att ändra standardformatet som används av sidnumret verktyget. Istället måste du formatera som får närmast vad du vill och sedan ändra formatet omedelbart, så att den speglar vad du verkligen vill. Du kan göra detta genom explicita formatering eller genom definierar stilar, och sedan tillämpa format på sidnumret.

 Word Tips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. Detta tips gäller Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan se en version av det här tipset för den äldre menygränssnittet Word finns här: standardtypsnitt för sidnummer.

(0)
(0)