Strömavbrott på en Chevrolet 6.5 Turbo Diesel

Diverse Gabrel Nordquist December 19, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Dieselmotorer lita på kompression av en luft- och bränsleblandning för antändning. Turboladdning gör dieselmotorer att köra mer effektivt. Även turboladdare öka kraften och effektiviteten i en dieselmotor, men de skapar också risken för fel.

 Boost sensor

 Chevrolet 6.5L använder ett lyft sensor för att känna av hur mycket extra luft matas in i motorn. Om fel öka sensorer, kommer elektronisk styrenhet hos trucken resa för att förhindra skador på motorn. Följaktligen är motoreffekten reduceras avsevärt. Pulsgivar ersättning kommer att eliminera problemet.

 Överhettning

 Medan Chevrolet 6.5L motorn använder den värme som alstras av motorn för antändning i stället för tändstift, kan motorn fortfarande överhettas. När motorn blir överhettad, kan det inte korrekt tända luft-bränsleblandningen och den förlorar sin kraft som följd.

 Turbo

 Turboladdaren i motorn av Chevrolet 6.5L komprimerar luften och skickar den in i motorn. Eftersom turboladdaren förser motorn med ytterligare luft, kommer om turboladdaren inte fungerar motoreffekten reduceras. Byt ut eller bygga turbon kommer att lösa problemet.

(0)
(0)