Sverige Immigration Krav

Diverse Vala Sparre Februari 5, 2017 0 15
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Sverige har en av de strängaste invandringspolitiken mellan europeiska nationer. Sverige erbjuder avslappnade krav invandring, men för barn under 18 år, vuxna 18-20 och medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge och resten av EU. Invandring i Sverige kräver att du har en konsekvent sysselsättning för två år innan de får permanent uppehållstillstånd. Du måste då bo och arbeta i Sverige under två till fem år för att vara berättigad att ansöka om medborgarskap. Medborgare i EU-länderna behöver inte ha arbetstillstånd, men måste rapportera till Migrationsverket om du vistas mer än tre månader.

 Att få arbetstillstånd

 Att resa till Sverige med avsikt att stanna och bli medborgare, bör du ha ett betalt arbete med ett svenskt företag eller ett företag som har rätt att verka i Sverige och anställa utländska medarbetare. Ansök om arbetstillstånd på webben svenska Migrationsverkets webbplats. Du behöver ett giltigt pass, bevis på sysselsättning och ett bevis på att du tjänar minst 13 000 kronor per månad. Din arbetsgivare måste ha postat jobb öppning i Sverige och EU under minst tio dagar, erbjuder löner och villkor som motsvarar de som erbjuds svenska medborgare i samma yrke och tillåta fackföreningar att uttrycka deras uppfattning om anställningsvillkoren. Skicka kopior av ditt pass, två nya passfoton, en kopia av ditt jobb och ett kvitto på anmälningsavgiften betalas med ansökan om arbetstillstånd. arbetstillstånd anmälningsavgiften 2000 kr för två år fram till 1000 kronor för en förnyelse två år, från och med juli 2010. Din familj är också berättigade till uppehållstillstånd medan du är anställd och arbete Sverige. Begäran dom tar tre veckor till tre månader beroende på när du ansöker.

 Skaffa en permanent uppehållstillstånd

 Efter att ha arbetat i fyra år under tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd, är du berättigad till permanent uppehållstillstånd. Tillståndsansökan av svenska Migrationsverket. Du måste visa upp ett bevis på kontinuerlig anställning inom samma yrke, identitetsbevis och betala den tillämpliga ansökningsavgiften. När du har fått permanent uppehållstillstånd, är det tillåtet att byta arbetsgivare inom ditt yrke utan att ansöka om ett nytt tillstånd.

 Svenska medborgarskapsansökan

 Efter att ha arbetat för ett annat år under ditt permanent uppehållstillstånd, är du berättigad att ansöka om svenskt medborgarskap, vilket gör att du kan beviljas ett svenskt pass och fullständiga rättigheter som en utländsk medborgare. Du måste bevisa din identitet med ett pass och andra identitetshandlingar som utfärdas av regeringen, vara 18 år eller äldre, har ett permanent uppehållstillstånd, efter att ha bott i Sverige i fem år och har även genomfört professionellt, n har inga utestående skulder, och inte begått något brott samtidigt som lever i Sverige. Svenskt medborgarskap anses permanent, även om du flyttar till ett annat land. Väntetiden för ett beslut om ansökan om medborgarskap är ungefär tre månader från juli 2010.

(0)
(0)