Termisk hantering och effektivitet för den urbana elektronik Stego

Computer Bertil Björk Januari 18, 2017 0 54
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Idag är elektronik mer närvarande i våra städer, intelligent utrustning som utsätts för väder och vind som behöver vara i perfekt skick för användarinteraktion.

Dessa kuvert som innehåller elektriska och elektroniska element som gör det möjligt att driva och styra belysningen på det ökande antalet tjänster Bicing stil paneler eller nyskapande laddningssystem för elbilar, moderna parkeringsautomater, passerkontroll och bank rösträknare och andra.

Inuti dessa datorer är elektrisk och elektroniska komponenter måste hållas vid en konstant temperatur mellan 15 och 35 för att förhindra kondens och motiveras av korrosion på grund av fukt och damm misslyckanden, orsakar minskad effektivitet och förändra drift, med åtföljande ekonomiska kostnaderna genereras.

Det skall noteras att begränsningsramarna av elektriska paneler blir allt mindre och kräver komponenter som ger en absolut garanti för drift, medan de lösa de möjliga förändringar av temperatur och fuktighet som alstras i inuti kontrast till utsidan.

För detta och för år, STEGO har de produkter som krävs för att garantera god service och fortsatta växlar som utsätts för väder och vind, och dess produkter de mest effektiva och billigaste lösningen för att förhindra fallolyckor i tjänsten.

(0)
(0)