Återställa SMC på en Chevrolet lastbil

Diverse Raimund Dalin December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Varje Chevrolet lastbilen har en motorstyrmodul som styr de elektroniska komponenterna i motorn och övervakar sensorer för fel. Remiss av ECM till fabriksinställningarna kan behövas för att felsöka eller lösa ett antal problem.

 Saker du behöver

 Skiftnyckel eller socklar

 Instruktioner

 Ta bort muttern från den negativa batterikabeln med en uppsättning uttag eller skiftnyckel. Skjut kabeln ur batteriet och lägg den åt sidan.

 Vrid strålkastare byta till "On" för att tömma ECM av eventuellt kvarvarande effekt. Vänta minst 10 minuter, sedan vända sig till "Off".

 Byt den negativa batterikabeln genom att vända stegen ovan. Dra åt muttern tills det känns tryggt, uppmärksamma att inte mer än dra åt den. ECM är nu återställd.

 Tips:

 Om du tycker att det är svårt att hålla batterikabeln att röra minuspolen, använda en icke-ledande material, såsom gummi som ett hinder.

 Minuskabeln är svart markerade med ett minustecken.

 Låt inte minuskabeln att röra den positiva, eller låta ditt verktyg för att få de två terminalerna.

(0)
(0)