The Meaning of poäng

Underhållning Gunilla Hedberg December 18, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Dessa är representationer av musikaliska verk genom anteckningar på en personal. Pentagrammet, grunden för notskrift, består av fem rader med fyra mellanliggande utrymmen, där noterna representerar tonerna i synnerhet är placerade.

Vid användning av poäng, använde vi sju toner som är kända do, re, mi, fa, sol, la, och om. De olika kombinationen av dessa färger gör det möjligt att skapa och representation av någon melodi. Att om det finns olika sätt att representera dessa toner eller anteckningar på ett sådant sätt som tyder på att ringen samtidigt eller i vissa rytmiska mönster. För detta används i mängder av siffror eller tecken som tyder varaktigheten av en not.

Denna vita, som varar två dagar, den runda, som varar 4, den svarta, som varar en gång, den åttonde, som varar halvtid, den sextonde, som varar en fjärdedel av tiden, åttondelsnot, åttonde och varaktig Fusa halvlång, enligt stegen, hälften av vad varar en åttondel. Den berömda bar motsvarar anteckningar som är mellan två vertikala streck och varaktighet eller mängden bas innehållande tiden bestäms av resultatet i början av poängen, såsom 4/4 eller 4 slag per takt, allegro , presto, adagio, och så vidare. Detta gav en mer öppen tolkning, som inte oroa dig mycket för musikerna från förr, som ges till improvisation över på papper bas.

I gamla manuskript de förvarades i stort om historien om poängen, och tillbringade en hel del tid innan tekniken hjälpa till att förbereda. Den första tryckta boken som inkluderar betyg i 1457, var tvungen att inkludera anteckningar i kommenterade för hand. Den första poängen med sedlar tryckta av en maskin verkar nästan 20 år efter Gutenberg pressen. Effekten av musiktryck i större skala hade en märklig effekt; har mer musik finns att öka antalet icke-professionella tolkar, vilket gör att lärare att ha fler studenter för privatlektioner. Med tiden har det tidiga 20-talet, med uppkomsten och spridningen av grammofon poäng överskuggas, och dess betydelse ersatts av skivindustrin.

Idag får fortfarande används av musiker, och stora framsteg inom området är relaterade till användning av programvara för att transkribera tryckta poäng på papper till dator, möjliggör enkel hantering. Det finns också enheter som tillåter läsning musik digitalt, vilket eliminerar behovet av sidan ändras, så upprörd ibland för musiker som spelar när de är koncentrerade.

(0)
(0)