Upptäckte en orm med horn

Natur Jannes Wahlgren December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Upptäckte en orm med horn
Forskare från Wildlife Conservation Society i New York och Museo delle Scienze of Trento har upptäckt en spektakulär art av giftorm av färg i en avlägsen del av Tanzania som har namngett Matilda. Det är en svart och gul orm mäter cirka 60 centimeter och har respektive kammar eller horn på sina ögon förskjutna. Upptäckten beskrivs i det senaste numret av publikationen Zootaxa.
 Deras livsmiljö, forskare uppskattar att i ett par kvadratkilometer, nu verkligen allvarligt försämras genom avverkning och kol industrin. Författarna hoppas konstaterandet att arten klassificeras som akut hotad och har etablerat en liten koloni av avels utfodring i fångenskap för att uppmuntra reproduktion. I själva verket försöker de hemlighålla den exakta platsen för denna nya arter, eftersom den nya ormen kan vara av intresse för samlare illegala husdjur.
(0)
(0)