Vad gör Better Business Bureau?

Diverse Robby Ohlsson December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Better Business Bureau är en icke-vinstdrivande enhet som ägnar sig åt främjandet av god affärssed och utbyte av information om företagsenheter med konsumenterna. Olika avdelningar och franchisetagare i Better Business Bureau för att arbeta i olika regioner i USA och Kanada. Dessa regionala kläder som tillhör Europarådet Better Business Bureaus, som ger konsumenterna information om affärsenheter som är verksamma på den nordamerikanska kontinenten. Det har varit likartade men olika titeln organisationer i andra länder, däribland Australien och Storbritannien.

 Prekursorer till Better Business Bureau har dykt upp i olika delar av Nordamerika i början av 20-talet. Dessa organisationer samlat information om företag tvister, corporate misskötsel och oetiska metoder. År 1970, många regionala enheter som förenas med CBBB. Konsumenter som funderar på att köpa varor eller tjänster av ett visst företag kan söka på nätet katalog av lokala kontor för information om dessa företag. Rapporter om tidigare klagomål och produktåterkallelser görs lättillgängliga så att konsumenterna kan fatta välgrundade beslut.

 Företag och ideella grupper kan registrera med byrån. Företrädare för lokala kontor samla in information om dessa enheter, prata med entreprenörer och se alla tidigare klagomål från konsumenter. Enheter etiska normer som syftar kontoret är att hålla staten kan behålla bli ackrediterade medlemmar av Better Business Bureau. Många konsumenter föredrar att göra affärer med företag som är ackrediterade presidiemedlemmar och vissa människor tenderar att undvika att arbeta med företag som inte är medlemmar i organisationen.

 Lokala avdelningar presidiet varnar regelbundet ge konsumenterna detaljerad löpande affärsbedrägerier med kriminella företag som utgör som legitima företag. Dessutom är dessa organisationer ger informationsbroschyrer som ger konsumenterna råd i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen, college förberedelse och pensionering planering. Många bedragare och oetiska affärs människor som försöker dra nytta av konsumenter som gör viktiga ekonomiska beslut. Därför är Better Business Bureau varna konsumenter till den typ av röda flaggor som normalt åtföljer bedrägerier och bedrägerier.

 När kontoret mottar en konsumentklagomål, skicka uppgifter om problem för företaget i mitten av tvisten. Företaget gavs tillfälle att lösa fallet eller att svara på klagomålet. Om företaget inte bestrida en tillfredsställande lösning, kan den förlora sin Better Business Bureau ackreditering. Förutom den obetalda tvisten detaljerna kan publiceras på myndighetens webbplats. Av juridiska skäl, inte heller samlar byrån informationen eller undersöker alla rapporter som rör konsumenttvister har lett till rättsliga åtgärder.

  •  Better Business Bureau® upprätthåller filer på rykte företagens och hjälper kund tvister med medlemsföretagen att förena.
(0)
(0)