Vad är Andlig Midwifery?

Diverse Diethard Stenström Maj 26, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Andlig Midwifery är en metod för barnmorskor fokuserar på förlossningen holistiskt, integrera vård av minnet av modern bredvid hennes fysiska kropp. Det finns många perspektiv som andlig barnmorska kan nås, hänvisar till ett antal barnmorskor till sig själva som "andliga barnmorskor", medan andra integrera detta synsätt i sin praxis.

 Utvecklingen av konceptet i allmänhet tillskrivs Ina May Gaskin, en pionjär inom barnmorskor i USA. År 1971, Gaskin grundade The Farm, ett kooperativ i Tennessee, och började delta i inrikes födda på gården, utbildning av barnmorskor, och utveckla en helhetssyn på vården av kvinnor under graviditeten, förlossningen. Hennes 1975 Boken blev en klassiker, och det revideras och uppdateras vid ett flertal tillfällen för att få ny information och idéer, tillsammans med nya födelse berättelser om kvinnor som har fött barn på gården eller arbetat med en utbildad barnmorska-Farm integrera. Gården fortsätter att erbjuda mödravård och förlossningstjänster.

 Fokus för andliga barnmorska är på att hålla födelse så naturligt som möjligt, vilket begränsar interventioner, och samtidigt skydda säkerheten av mor och barn. Många andliga hem födelse barnmorskor tillhandahålla tjänster till sina kunder, men det är också möjligt att få vård i en födelse centrum eller sjukhus. Andliga barnmorskor arbetar med sina patienter under graviditeten för att utvecklingen av graviditeten och moder förberedelse inför barnets födelse, gå till modern under förlossningen, och brukar göra flera uppföljningsbesök för att kontrollera hälsan hos nyfödda och känslomässiga och fysiska hälsa hos mamman.

 Utövare av andlig barnmorska visa födelse som ett sakrament, och arbeta med kunder att skapa en positiv förlossningsupplevelse, som integrerar alla de uppgifter som krävs. Fokus på naturlig födsel uppmuntrar kvinnor att utveckla arbetsmarknaden naturligt och uppmuntrar kvinnor att göra vad som känns naturligt under förlossningen. Stöd från familj, vänner och gemenskap är också en viktig aspekt av den andliga barnmorska. I stället för "hantera" smärta, ligger fokus på att arbeta igenom smärtan i samband med arbetskraft, och meditera på den andliga natur smärta och processen för att släppa ett nytt liv.

 Med hjälp av en utövare av andlig barnmorskor, kan en gravid mamma vara en födelse plan som arbetar med att utveckla henne. Kvinnor som är intresserade av andlighet tenderar att göra det bästa av den här typen av obstetrisk fördel, liksom kvinnor som är intresserade av naturliga födseln. En behörig andlig barnmorska kommer aldrig att riskera livet på mamman och barnet för att uppnå en naturlig födsel; Om mamman eller barnet är i nöd, barnmorskan rekommenderade överföring till sjukhus.

  •  Andliga barnmorskor är ansvarig för att övervaka utvecklingen av en graviditet och utarbetandet av en mor för leverans.
  •  En andlig barnmorska kommer att göra uppföljningsbesök för att kontrollera om hälsa och välbefinnande en nyfödd och modern.
(0)
(0)