Vad är en Andrahandskontrakt avtalet?

Diverse Brittvi Olofsson December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En andrahandsuthyrning avtal är ett avtal mellan en ursprunglig leasetagaren där någon annan tar sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Sådana avtal är vanliga i fastigheter när en person hyr en lägenhet. I vissa fall finns det begränsningar eller andrahandsuthyrning avtal tillåts i det ursprungliga hyresavtalet.

 Ett leasingavtal är ett juridiskt bindande avtal som reglerar förhållandet mellan en hyresvärd och hyresgäst. Den anger allmänna ska betala hyran leasetagaren och övriga villkor i hyresavtalet, som förbjudet beteende. Det avgör också hur lång den period under vilken hyresavtalet är giltig; Om hyresgästen försöker bryta hyresavtalet tidigt, kunde han bli föremål för ekonomiska sanktioner som är lika med beloppet för den skada som orsakats till hyresvärden på grund av brott mot hyresavtalet.

 Om en person behöver för att hitta en lägenhet eller annan hyrd att lämna i förtid, skulle han göra klokt i att vara en hyresgäst på hyresavtalet ta över. Detta kan hjälpa honom att undvika de sanktioner som är förknippade med att lämna hyresavtalet tidigt. Om han finner en hyresgäst att ta över hans hyresavtal, han ofta måste få godkännande från den ursprunglige ägaren. Vissa ursprungliga hyresavtal förbjuder bruket av andra hand att skydda ägaren mot att ha en hyresgäst flytta in att han inte personligen hade godkänt.

 I situationer där en vidareuthyrning avtal är tillåtet, är avtalet i allmänhet mellan den ursprungliga leasetagaren och den nya hyresgästen. Med andra ord, är ett nytt hyresavtal för uthyrningen inte skapat mellan hyresvärden och ny hyresgäst, och det befintliga hyresgästen fortfarande ansvarig för hyresvärden och hyresgäst strider mot avtalet eller att inte betala pengar. Den nya hyresgästen endast rätt till rätten till befintlig hyresgäst från vilken han handsuthyrning, och varaktigheten av hyreskontraktet upphör när du kör det ursprungliga hyresavtalet; Andrahandsuthyrning Kontraktet ska ange alla de villkor som gäller.

 En andrahandsuthyrning överenskommelse hyresvärden kan behöva godkännas för att äga fastigheter, men juridiskt avtal mellan den gamla och den nya hyresgästen. Personen hans lägenhet andrahandsuthyrning kan därför behålla de rättsliga förutsättningarna för andrahandsuthyrning avtalet i domstol, att stämma den person som det kontrakt som de hade brutit, men den ursprungliga hyresvärden skulle bara förpassas till stämma den ursprungliga hyresgästen eftersom hyresvärden är inte en part i det nya avtalet.

  •  En andrahandsuthyrning avtal kan vara ett alternativ för människor som kommer bort under en längre tid, men fortfarande under kontrakt för en månatlig betalning för ett hem.
  •  Om en annan person tar över skyldigheter ursprungliga leasetagaren är under ett leasingavtal, är det känt som en andrahandsuthyrning avtal.
  •  En andrahandsuthyrning avtal är vanligtvis mellan den ursprungliga hyresgästen och den nya hyresgästen.
  •  Ett leasingavtal är ett juridiskt bindande avtal som reglerar förhållandet mellan en hyresvärd och hyresgäst.
(0)
(0)