Vad är en annons Populum vanföreställning?

Diverse Louan Åkerman Juli 7, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Termen annons populum felslut används i logik och debatten ett argument grundat på att beskriva den allmänna opinionen. Detta anses vara ett svagt argument, eftersom den inte har några bevis för att backa upp sina påståenden. Annons populum argument ofta i vardagen, i synnerhet av barn i hopp om att träffa sina kollegor. Detta koncept är också känd som en uppmaning till massorna eller en bandwagonen vanföreställning och är mycket lik en annons numerum argumentet. Andra vilseledande argument som grundar sig på rädsla, bedrägeri eller personangrepp.

 En stor del av terminologin i retorik och debatt har utvecklats av den antika grekiska filosofen Aristoteles i sin Organon. Detta arbete beskrivs 13 typer av argumente vanföreställningar, eller avancerade V förkastanden. Annons populum vanföreställning är kategoriserad som en typ av material vanföreställning känt som en irrelevant slutsats. En annons populum argument inte ger verkliga bevis till stöd för sin uppfattning, så de slutsatser som följer därav bör uteslutas irrelevant. Vissa privata skolor fortfarande lära Aristoteles-stil logik och retorik till studenter som en del av en klassisk utbildningsprogram som syftar till att förbättra kritiskt tänkande.

 Barnen kan tilltala en annons populum felslut är känsliga när argumentera med sina föräldrar. De kommer ofta hävdar att alla i deras skola har en viss produkt eller tillåts att delta i en riskfylld verksamhet. Föräldra reaktion frågar oftast barnet om han fortfarande vill efterlikna agerande hans eller hennes kamrater som alla gällde det beteende som var helt klart skadligt, såsom att hoppa från en klippa. Detta argument avslöjar villfarelsen bakom annonsen populum argument genom att visa att ge synpunkter från majoriteten inga avgörande bevis.

 Mycket debatt elever i high school och college lära om annonsen populum missuppfattning med andra sofis förkastanden Aristotleâ € ™ s. Dessa lögner kan kännas igen av motståndare i en debatt och användas för att bemöta en hel argument. Och påpekar dessa vanföreställningar kan hjälpa till att undergräva en motståndare, de kan också ge ett starkt retorik och vinna en diskussion om domare.

 Annonsen populum felslut är särskilt problematiskt i en representativ demokrati. Regeringen får sin makt från folket, så argument som bygger på den röstande opinionsundersökningar och enkäter kan vara svårt att bortse från valda ledare. Annons populum argument används ofta för att underlätta politiska diskussioner förstärka argument med liten eller ingen faktisk bevis för att backa upp dem. I vissa fall kan detta leda till sämre beslut, eftersom de faktiska omständigheterna ignoreras i ansiktet av den allmänna opinionen.

  •  En stor del av terminologin i retorik och debatt av annonsen populum felslut som utvecklats av Aristoteles.
(0)
(0)