Vad är en byteflödet?

Diverse Tommas Edgren Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En byteflödet är en term för en dator som gör att representera för överföring längs en viss bana. Här, i stället för de enskilda ettor och nollor som kallas binära siffror eller bitar, vilka enheter nämnde storleken av åtta bitar, en byte, överförs längs vägen. Det är också till som en teckenström, eftersom de flesta av de tecken som ett naturligt språk alfabet, siffror och liknande representeras av sådana enheter av 8 bitar. Vägen, eller enheter i överföringen av uppgifter, något abstrakt, eftersom de utgör en fil nås genom ett program, data kommer att behandlas inom ett program eller uppgifter i ett nätverk.

 För en byteström som är mest effektiva, strömmar genom en dedikerad och tillförlitligt sätt som ibland kallas ett rör eller en ledning. En sådan väg måste säkert se till att produktionen är korrekt. I ett avseende, när man överväger datorprogrammering är röret den väg som förbinder de olika aspekterna av ett program, så att när data som skall behandlas ingång kan föras vidare till en annan del av programmet på en annan, och så vidare, tills den når utgång.

 En annan typ av rör kan användas av vissa driftsdata såsom innehållet tar en fil och köra den genom flera olika program som producerar. Detta är användbart med textbehandlingsapplikationer, effektivt med hjälp av en teckenbyteströmmen för att sända datan. En av de vanligaste användningsområdena för en byteflödet sedan för operativsystemet på en dator när åtkomst till data i en fil.

 I tidiga datanät, vissa system görs en distinktion mellan en byte och som också är känd som en oktett. Eftersom en oktett är en aritmetisk enhet består av åtta bitar, är termerna används ibland omväxlande, men på detta äldre system, är inte de samma. Detta används dock också oktett ström sikt när man talar om en byteflödet, men framför allt när det gäller datornätverk. Ett exempel, "application / octet-stream" är Multipurpose Internet Mail Extensions typ för utmatning av en typ av binära data över ett nätverk.

 När det gäller överföring av en byteflödet över ett datornätverk, en dubbelriktad tillförlitlig transportskiktsprotokoll, såsom Transmission Control Protocol används på Internet, krävs. Dessa hänvisas till som ett byte ström-protokoll. Andra seriella dataprotokoll för vissa hårdvarukomponenter, såsom de universella asynkrona mottagare / sändartekniker, är en seriell datakanal, som också är en byteström för kommunikation. I detta fall är den byte eller tecken packas i en ram på sändningssidan, i vilken en ytterligare startbit och eventuella valfria styrbitar kombineras och separeras sedan tillbaka ut ur ramen vid den mottagande änden. Denna teknik som ibland hänvisas till som en oktett-orienterad protokoll.

(0)
(0)