Vad är en Calcified Bruise? Behandling för Calcified Hematom

Hälsa Holme Rehn Oktober 31, 2016 0 22
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

En blåmärke sker som ett resultat av uppsamling av blod, vid ett speciellt ställe, på grund av en skada. En skada kan leda till skador på blodkärlen som blöder, vilket resulterar i extravasation av blod, vilket leder till ett hematom eller ett blåmärke. Även under normala förhållanden, en hematom oftast blir löst och extravagated blodet absorberas, men i vissa fall, kalcium och andra salter få deponeras i hematom, vilket resulterar i förkalkad blåmärke. Här är några tips på hur man behandlar en förkalkad blåmärke.

Förkalkning av ett blåmärke

Ett blåmärke eller hematom vanligtvis förknippas med en skada.  En skada leder till skador på blodkärlen på platsen, vilket kan resultera i en inre blödning. Denna inre blödningar leder till extravasering eller ansamling av blod och vätska i mellanrummen. Blåmärke kan vara smärtsamt beroende på omfattningen av vävnadsskada och inre blödningar. Vanligen leder emellertid kroppens inre mekanism för att absorption av denna vätska samlas i mellanrummet vilket resulterar i upplösningen av blåmärke.

Vissa individer lider emellertid av ett tillstånd kallat kalcinos, vilket resulterar i ackumulering och klumpning av kalciumfosfat i vävnaden i kroppen.  Även om det finns olika typer av kalcinos är den vanligaste varianten kallad dystrofisk förkalkning, som kännetecknas av ansamling och deponering av kalkavlagringar i skadade eller skadad mjukvävnad.

Calcified Hematom behandlingsalternativ

Här är några enkla huskurer och naturliga behandlingsalternativ för behandling av förkalkade blåmärke,

  • Applicera is förpackningar på det område som påverkas av kalkavlagringar. Också tillfälligt immobilisera det drabbade området för att påskynda återhämtningen.
  • Minska intaget av kalcium i kosten, om du är benägna att utveckla förkalkad blåmärke. Även naturliga källor aldrig resulterar i ett överskott, bör kalciumtillskott undvikas.
  • Öka intaget av vatten. Att dricka tillräcklig mängd vatten är viktigt att hjälpa till att spola ut överskottsmängd av salter och kalcium ackumuleras i kroppen.
  • Homeopatiska medel som hundrova, Rhuta och Rhus Tox anses vara mycket användbar vid förvaltningen av blåmärken. Dessa läkemedel kan hjälpa till att förhindra förkalkning av blåmärken och påskynda den naturliga absorption av extravagated vätska.

Även om dessa naturliga behandlingsformer kan vara till nytta i de flesta fall, om smärtan kvarstår, besök din läkare omedelbart. Det finns flera tekniker som används för att hjälpa till att lösa upp förkalkade blåmärken och lindra smärtan.

  • Modifierad utbud av rörelseövningar kan bidra till att minska stiffing av leden, minska kalkavlagringar och förbättra rörligheten, särskilt när blåmärke påverkar en gemensam.
  • Kortison injektioner anses vanligtvis för att minska smärta och kan hjälpa till att lösa det förkalkade blåmärke.
  • I svåra fall, att en minimal invasiv kirurgi som hjälper till att avlägsna kalkavlagringar, via ett litet snitt i huden. Tyvärr kan denna teknik inte idiotsäker nya kalkavlagringar bildas i samma gemensamma eller samma region.
(0)
(0)