Vad är en chytrid svampen?

Diverse Jasper Bergqvist December 19, 2016 0 2
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En chytrid svampen är en mycket primitiv form av svamp som tillhör familjen Chytridiomycota svampen. Det finns mer än 1000 kända arter av chytrid svamp som är indelade i 127 släkten och delas in i fem order. De flesta chytridiales är oftast i vattenmiljö eller fuktig miljö, som är av det slag zoosporic svampar, är det nödvändigt att dessa svampar kan vara ett vattenbaserat medium för att förmedla sina spår. Svamparna kan leva fritt saprobes, det vill säga svampar som försvinner i de döda och ruttnande organiskt avfall, eller så kan de parasiter beror på vattenväxter och vattenlevande ryggradslösa djur är.

 Cellväggen av svampen är chytrid av kitin, och kanske några typer av encelliga eller flercelliga. Som nämnts, utbreder sig chytrid svampen via zoosporer. Varje spor är mobila och har en enda flagell som hjälper det att navigera sig fram genom vattnet. Dessa zoosporer är endast lämplig för befintliga och frodas i en sval, vattnig miljö; de kan inte överleva särskilt länge i varma, torra förhållanden.

 En av de mest kända av chytrid svampen är arten kallas Batrachochytrium. Denna svamp orsakar chytridiomycosisis, en dödlig svampsjukdom som har varit ansvarig för utrotningen av hela befolkningen av grodor och andra amfibier i många delar av världen. Enligt forskarna, förbrukar svampen keratin i huden av det infekterade djuret och gör det möjligt att koka amfibie huden. Denna förtjockning av huden förhindrar normal andning genom huden, och leder till en ackumulering av kalium- och natrium-elektrolytsalter. Ett överflöd av dessa elektrolytsalter leder till hjärtsvikt.

 Även om det är möjligt djurägare behandla sina infekterade groddjur, behandla, förhindra eller utrota chytridiomycosisis svampsjukdom hos vilda groddjurspopulationer är praktiskt taget omöjligt. Eftersom detta är en mycket smittsam sjukdom, är det viktigt att begränsa och reglera transport av groddjur land till land. Alla groddjur har flyttat före sändning för test chytrid svamp, och det är lika nödvändigt att följa strikta karantänsregler i den nya platsen. Grodor och amfibier som används i laboratorier får inte släppas ut i naturen, och om det finns infekterade djur, bör de isoleras omedelbart.

  •  Kopparsulfat, som kan hjälpa till med chytrid svamp.
(0)
(0)