Vad är en frekvensmätare?

Diverse Isi Odenberg Oktober 30, 2016 0 10
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En frekvensmätare är ett elektroniskt instrument som mäter frekvenserna för ljus och ljudvågor. Frekvensen definieras som antalet gånger som ett visst ljud eller ljus vågformen sker inom en viss tid, och frekvensmätare räknar dessa händelser och deras varaktighet. En frekvensmätare kan upptäcka och visning av frekvenserna av ljud och ljusvågor under och över detekteringsförmåga av de mänskliga ögon och öron, ett fullt spektrum av varje.

 Insignalen har en frekvens mätare får typiskt från en av de olika typer av gränssnitt input / output. Detta kan RS232 seriella dataportar, Universal Serial Bus-portar, Ethernet-datalänkanslutningar, eller generella gränssnitt buss testutrustning förbindelser. Förutom tillkännagivandet av frekvenserna, sänder den en frekvensmätare varningar när frekvenser överskrids. En menygränssnittet, institutioner för vilka frekvenser kan vara tillåtet och programmering av frekvensmätare antingen avge ett larm eller stänga av funktionen när frekvenser under en period längre än en viss period överskridas.

 Det finns en intern oscillator, som kallas tidsbasen, som tillhandahåller tidssignaler. När signalen tas emot i elektronisk form, kommer ett enkelt gränssnitt anslutning ger läsningen. Om ingången är inte elektronisk, till en givare i frekvensen av mätaren som krävs för signalen omvandlas och kanske förstärka eller filter för att sedan nå en korrekt behandling. Frekvensmätare, mycket hög frekvens mikrovågsugn signaler bädd av och bortom, kräver en intern prescaler för att minska frekvensen till en nivå som kan läsa vanliga kretsar.

 Tidbasen vid en frekvens mätaren är vanligtvis en kvartskristall-oscillator som har en kammare som har konditionerats och förseglad för hög noggrannhet mätning. Global Positioning Satellite frekvensmottagare kan även innefatta en tidbas med en rubidium-oscillator. Även inbyggda system, till exempel en stordator, kan programmeras frekvensmätare egna handlingar när det ges externa frekvensreferenser för självkalibrering.

 Digital frekvensmätare används ofta som testutrustning och provningsutrustning hjälpmedel inom elektronikindustrin. Fysik och ingenjörsinsatser i samband med akustik, optik och radiovågor som de använder traditionella mätinstrument. Kärnpulsräkning från kärn sönderfall var ett av de första användningsområdena för frekvensmätare under andra världskriget, och de är fortfarande används för detta ändamål som strålningsräknare. De kan också användas för att reducera brus på mobiltelefoner, kameror, och minska trådlösa nätverk och för att upptäcka läckor i mikrovågsugnar.

(0)
(0)