Vad är en kontig?

Diverse Annalise Edström December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En kontig, strax innan intilliggande segment används för både deoxiribonukleinsyra eller produkten av överlappande segment som en kontinuerlig, skrymmande, för att bilda en kontinuerlig DNA-sekvens. Genom att studera kartor över dessa segment, är det möjligt att ändra ordningen på segment som detekterar olika sekvenser och contigs kan läggas till, tas bort eller omarrangerade för att bilda nya sekvenser. Angränsande kartläggning och DNA-bibliotek kan identifiera anpassningar till forskare som kan orsaka sjukdom, ge en bättre förståelse av hur celler reagerar på vissa villkor, och kan vara möjligheten att klona fördelaktiga egenskaper i levande organismer.

 Iska contigs med en annan på grund av överlappning av motsvarande sekvens tag uppsättningar eller matcha uttryckta sekvenstaggar. Genom förståelse för denna byggsten process som används av basen av DNA-segment, kan contigs kopieras eller klonas i lämpliga sekvenser, lägga till eller ta bort en mindre gynnsam segment. Forskare tittar på dessa sekvenser som kartor på mycket detaljerade, automatiserade DNA-program. Programmet erbjuder att bygga en visuell sammanfattning av redovisningsprinciperna för segment och segmenten som används för att bygga vissa sekvenser. Med hjälp av olika färgscheman, flera på varandra följande program visa denna information så lågt, mellersta och hög kvalitet sekvenser.

 Kontinuerlig kartläggning kastar ofta ljus över orsakerna till genetiska sjukdomar. Williams syndrom, till exempel, producerar flera symtom hos barn, inklusive hjärt-kärlproblem, ökad kalciumnivåer i blodet, och underlåtenhet att frodas. Forskare upptäckte bandet deletioner vissa gener, som kan orsakas av felaktiga överlappande contigs. En annan genetisk barndom sjukdom, cri-du-chat syndrom, producerar också flera symtom, som var och en forskare tror korrelerar med strykningar och onormal positionering.

 Forskarna analyserade även sammanhängande sekvens i växter. Varje planta innehåller sekvensen är unik för denna anläggning, och genom att få kartor över enskilda arter, forskare upptäckt liknande och särdrag som kan bidra till försämring av hälsan eller en viss typ av anläggning. Genom att analysera segment och contig-sekvenser i patogener läkare kan egenskaper som sedan kan användas i utvecklingen av behandlingen. Kartläggning ger visuell insikt i de eventuella genetiska manipulationer sekvensdeletioner eller kloner.

 Forskare kan växa klonade DNA-prov i bakteriell artificiell kromosom, jäst artificiell kromosom eller P1 fag eller artificiell kromosom media. Dessa kromosomer innehåller allt från 50 till hundratusentals baser som utgör contig segment. Efter en period av kolonisations prover extraheras med en spruta och i DNA-sekvenseringsgel, som genomgår elektrofores och torkar. En autoradiograf läser provet och fingeravtryck sekvenserna. Forskare skanna sedan fingeravtrycket i en bildfil, som senare i en kontinuerlig program kan laddas.

(0)
(0)