Vad är en kvalitetskontroll ingenjör?

Affärs Tjodolf Malmgren Februari 5, 2017 0 23
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

En kvalitetskontroll ingenjör övervakar planerna för de olika steg som är involverade i bearbetning och tillverkning av material för att säkerställa att de når en viss nivå av kvalitet. Den QA Engineer är ansvarig för att välja de bästa teknikerna för en viss process, och bestämma nivån på kvalitet, att vidta lämpliga åtgärder för att bevara eller förbättra processkvalitetsmått, om det behövs. Många företag fokuserar på att förbättra kvaliteten på sina produkter under varje etapp av produktionen, i hopp om att förebygga fel och därigenom spara pengar. En kvalitetskontroll ingenjör arbetar ofta med många anställda från olika avdelningar i ett företag för att fastställa de bästa sätten att produktionen och förbättra kvaliteten på artiklarna.

Utveckla, implementera och hantera de processer som leder till en viss kvalitetsnivå för tillverkade produkter är bland de ansvar som kvalitetskontroll ingenjör. Det bör identifiera de standarder för att mäta kvaliteten på en tillverkad artikel, analysera de uppgifter som kan påverka kvaliteten på ett objekt, och bestämma vilka är de bästa teknikerna för optimal slutresultatet. Praxis bör inrättas för att övervaka kvalitetskontrollen, men andra faktorer måste beaktas, såsom effektivitet, kostnader och produktivitet.

I vissa fall kan en kvalitetskontroll ingenjör delta i utformningen och produktutvärderingen. I sådana fall kan han eller hon har kunskap eller ytterligare utbildning i industridesign. I andra fall kan de gå samman med försäljning eller marknadsföring människor att analysera konsumentrapporter. Rapporter visar hur väl en produkt för allmänheten. Dessutom kan kvalitetskontroll ingenjör vara ansvarig för att se till att material uppfyller de krav som ställs och att utrustningen fungerar som den ska.

En kvalitetskontroll ingenjör arbetar med en mängd olika individer. Förutom att träffa med många anställda för att fastställa de bästa teknikerna för produktion, kan du också övervaka kvalitetskontroll tekniker, inspektörer och annan produktion personal för att säkerställa att den högsta kvaliteten bibehålls. Har god kommunikationsförmåga till förmån för dem att göra karriär som en kvalitetskontroll ingenjör.

Möjligheterna för dem som vill bli en kvalitetskontroll ingenjör är närvarande, även om arbetsmarknaden beror på ekonomiska förhållanden. Många företag försöker att göra sina produkter mer effektivt, till lägre kostnad och med högre kvalitet. Följaktligen är företag börjar se fördelarna med att anställa kvalitetskontroll ingenjörer, fler lediga jobb. Branscher som behöver skickliga QA ingenjörer inkluderar läkemedelsföretag, kemiföretag och livsmedelsindustri för livsmedel tecnlogía.

Investerings Metoder

(0)
(0)