Vad är en leveransrapport?

Diverse Gotthold Nordquist December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Meddelandeleverans är en formell anmälan från en part till en annan, att produkterna är planerade för leverans kommer att levereras på ett visst datum. Termen används ofta i affärssammanhang till köpare som har beställts i transit produkter och kan förväntas anlända på eller rapportera inom en viss tid. I situationer där investeringar är ofta vanligt med terminer ett meddelande leverans, om innehavaren av kontraktet, att clearinghuset avsikt reglera avtalet och leveransen av varan skall på ett visst datum kunskap.

 I alla dess inkarnationer, gör ett meddelandeleverans det möjligt att dokumentera den specifika avsikten om leverans av ett företag eller en produkt. Det finns ingen rätt sätt att strukturera denna typ av kunskap, men dokumentet kommer alltid att ge det angivna datumet att leveransen kommer att ske. Beroende på vilken typ av de berörda produkterna kan dokumentet vara mycket kort och rakt på sak. I situationer där specifika instruktioner om den förväntade krävs, är texten i dokumentet ganska detaljerad. I vissa länder finns det regler som åtminstone en del av prat som finns i regel en standardleverans varsel, även om formatet är ofta styrs av vedertagen praxis som gäller i den kultur där transaktionen sker.

 Med en investering situation som ett terminskontrakt, tillkännagivandet av bestämmelsen tjänar syftet att låta investerare att veta när de köpta varorna kommer att levereras genom kontraktet till informationsdisken. Detta gör det möjligt för investerare att börja göra planer på att sälja lagret av råvaror eller möjligen med vinst. Tillkännagivandet tjänar också syftet att påminna investerare av de andra skyldigheter som de kan ha till säljaren, som gör det möjligt att bosätta sig i en tid och låta kontraktet att fylla i på dessa skyldigheter.

 De som förbereder och skicka ut ett meddelande leverans också dra nytta av att använda denna typ av dokument. Genom att ange ett leveransdatum åtar sig säljaren att slutföra transaktionen vid denna tidpunkt. Detta leder i sin tur till de interna processerna som krävs för att fullfölja avtalet i texten i dokumentet. Till exempel, för en leverantör som levererar varor till en kundlöften ett visst datum som åtagande använder för att reglera produktionsverksamhet, så att varorna finns tillgängliga, och sedan att ordna transporten av varorna så att de ser anländer till dag som anges i kallelsen leverans.

  •  Ett meddelande leverans är specifikt datum för ett paket som levereras.
  •  Ett meddelande leverans är specifikt datum för ett paket som levereras.
(0)
(0)