Vad är en redovisningsmanual?

Diverse Berit Hägg December 18, 2016 0 20
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Näringslivsorganisationer brukar ge en redovisningsmanual, som ger alla redovisningsprinciper, riktlinjer, rutiner och standarder för en companyâ € ™ s räkenskaper. Ingår i redovisningsmanual är layouten av räkenskaperna, efter en översyn av redovisningsregler och särskilda regler för organisationen. Beroende på vilken typ av affärsenheten, handböcker redovisnings varierar från företag till företag, men i allmänhet, tjäna samma syfte med alla företag, även med liknande konturer. Det målet är att förbättra noggrannheten och konsekvensen i de redovisningsmetoder som används av varje individ inom företaget hanterar att säkerställa redovisningsrelaterade uppgifter och förfaranden. Manualen innehåller vanligtvis flera sektioner för att täcka alla aspekter av den administrativa funktionen.

 Vanligtvis redovisningsmanual inleds med en förklaring av syftet med dokumentet, som förklarar omfattningen av dokumentation och formulera ansvar att läsa manualen. Detta är vanligtvis en lista med undantag från reglerna i handboken, förutom att förklara vilken roll och ansvar för att säkerställa överensstämmelse med manuell hantering inte € ™ s. Dessa avsnitt fungerar ofta som en introduktion till den manuella.

 Organisationen av bokföring och finansavdelningen vanligtvis täcks sedan, ger anställda och uppdragstagare med en tydlig förståelse av de olika rollerna i companyâ € ™ s struktur. Ansvar för varje avdelning beskrivs och beskrivs i detta avsnitt också. Följande punkter kommer vanligtvis att förklara hantering bokföringsrutiner, metoder och strategier när det gäller rapporteringen.

 Fokusera på de centrala aspekterna av redovisning vanligen följer kapitlen om ekonomistyrning och rapportering. Inklusive planering, ansvarsområden som är förbundna, kommunikation krävs och godkända organ, följande avsnitt hänför sig specifikt till ramen för redovisningsprinciper och rutiner inom organisationen. Andra ämnen som kommer att diskuteras är gemensamma system som används i redovisningsprocessen, intern kontroll, revision, säkerhet, dokumentation, kostnadsredovisning och transaktioner.

 Slutförande av redovisningsmanual, som omfattar de senaste avsnitten kommer vanligtvis att vara ett varierat utbud av redovisningsrutiner. Ofta täcks administrativa redovisningsrutiner, kontanter redovisning, tillgångar och lagerredovisning, intäkter redovisning och inköp redovisning. Slutliga avsnitt innehåller vanligtvis specifikationer för resurshantering, provisionering, bokföringsresurser, god infrastruktur och den förväntade miljön. Dessutom har många handböcker redovisnings också ett avsnitt om mänskliga resurser, detaljer mänskliga krav och förväntningar för att fylla de olika rollerna inom ekonomifunktionen huvudstaden. Täck viktig aspekt av mänskliga resurser anses vara många organisationer för att säkerställa att ekonomifunktionen är tillräckligt med personal med kvalificerade personer.

  •  En redovisningsmanual specificerar politik, riktlinjer, rutiner och redovisningsstandarder en companyâ € ™ s.
(0)
(0)