Vad är en regnbåge Runner?

Diverse Chris Åkerman November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Regnbågen löpare, men den största möjliga längd av arten är omtvistat.

 Regnbågen runner är en köttätande fisk utfodring främst på små fisk, kräftdjur och bläckfisk. De är också en av de få arter insekter som lever på ytan av det öppna havet. Rainbow löpare bor i skolor som kan innehålla fisk till flera hundra. Som lax, de är långvandrande.

 Rainbow löpare brukar fångas som bifångst i andra fisken, som tonfisk och hajfiske, och sedan säljs. De är oftast inte omfattats av det kommersiella fisket. Även regnbåge löpare sägs ha en rättvis till utmärkt smak, de brukar inte sälja bra, eftersom arten är inte lika känd som andra matfisk. De säljs färska, frysta, saltade.

 Rainbow löpare är ibland fritidsfisket och arten används ibland som bete för större fiskar som tonfisk och fiskemakten. Arkeologiska bevis tyder på att ett antal förhistoriska grupper som bor i Mikronesien fiske regnbåge löpare som mat. De skickade troligen eller dras bete bakom kanoter.

  •  Vissa arter av rainbow runner lever i ytvattnet i öppna havet.
  •  Rainbow löpare används ibland som bete för segelfisk.
(0)
(0)