Vad är en S & P ETF?

Diverse Chris Åkerman Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En S & P® ETF är ett investeringsinstrument som liknar en fond som kan handlas som en aktie. Det följer utvecklingen av de största företagen i USA. En sådan fond är korrelerad till S & P 500®, som är ett index över de 500 aktier i USA spår i termer av börsvärde. Investerare få exponering mot några av de mest kraftfulla företag i landet med hjälp av en S & P® ETF i en liten andel av vad det skulle kosta att investera i dessa företag för sig. Priset för fonden är baserad på marknadsfaktorer snarare än det inneboende värdet av aktier registrerats.

 Diversifiering av portföljen är ett mål för många investerare, och börshandlade fonder, eller ETF: er, är finansiella instrument som tillåter dem att uppnå detta mål. Värdet av en ETF knuten till ett specifikt index baseras på resultatet för de bestånd i index. I fallet med en S & P® ETF investerar fonden bara crème de la crème av amerikanska företag. Investerare kan köpa och sälja fonden med den flexibilitet som en typisk fond, som även pooler av investeringskapital från flera källor kan inte ge.

 De bestånd som ingår i S & P® ETF baseras på ett index som kallas Standard & Poors 500®. Standard & Poor's®, en finansiella tjänsteföretag land, följer utvecklingen av de 500 aktier på den amerikanska marknaden för att beräkna detta index. Lagren rangordnas i termer av deras börsvärde, vilket är antalet aktier investerare som äger en aktie multiplicerat med det aktuella marknadspriset. Någon eller alla filer i S & P 500® ETF kan i en fond ägnas åt index.

 Till exempel, vissa medel basera aktier de tar på vissa delar av marknaden. En annan typ av S & P® ETF kan välja specifika filer från Top 500 för fonden inspelning bygger på analys av framtidsutsikterna för fondförvaltaren. Övriga fonder kan vara direkt kopplade till de, genomsnittspriser S & P 500® Index sig av samtliga 500 aktier.

 Det är viktigt att investerare att notera att priset på en S & P® ETF bestäms på samma sätt som om det vore en aktie. Medan andra fonder prissatta redovisas baserat på värdet av samtliga tillgångar, även känd som egenvärde, en ETF härleda deras värde från inverkan av investerare. Om att köpa fler investerare i fonden än att sälja det, kommer priset att gå upp. Det kommer att sjunka vid försäljning än att köpa fler investerare.

  •  Diversifiering av portföljen är ett mål för många investerare, och börshandlade fonder, eller ETF: er, är finansiella instrument som tillåter dem att uppnå detta mål.
(0)
(0)