Vad är en spotkurs?

Diverse Kelley Ekberg Oktober 31, 2016 0 11
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Även känd som ett fyndpris, är avistakursen den ränta som både köpare och säljare är överens om för att rikta en transaktion där för att lösa någon form av säkerhet, råvara eller valuta. Den typ av spotpriset innebär att avvecklingen ska ske snabbt, även om slutförandet är sällan vid den tidpunkt då affären slog till. Oftare, sätta en avistakurs innebär att transaktionen kommer att slutföras inom en till två bankdagar efter den dag då priset kom överens om.

 Anländer till en avistakurs innebär normalt med tanke på både det aktuella värdet av de tillgångar och förmåga att öka detta värde inom en rimlig tid. Detta innebär att det är identiskt med det aktuella marknadsvärdet, eller det kan vara högre eller lägre, beroende på den förväntade köpare och säljare som utför tillgången. En säljare kan vara ett spotpris som är lägre än det aktuella marknadsvärdet, eftersom det finns lite hopp om att sälja tillgången till värdet börjar sjunka, gör det möjligt att acceptera för att absorbera en mindre förlust. Samtidigt är en köpare är villig att betala lite mer än det aktuella marknadsvärdet för en tillgång som lovar en betydande värdestegring inom en kort tidsperiod verkar vara säker.

 Begreppet spotpriset är ibland förväxlas med den främre datum som finns i de flesta terminskontrakt. Även om båda strategierna sätta priser nu som kommer att avvecklas i framtiden, är skillnaden att med ett spotpris, kommer förlikningen behandlas skyndsamt, oftast inte mer än två bankdagar från transaktionsdagen. Däremot en framåt datum i ett terminskontrakt baserad prissättning innebär att i dag kommer att leda till en lösning av avtalet några veckor eller månader efter transaktionsdagen.

 En av egenskaperna hos en spotmarknad priset är att det är möjligt att ta hänsyn till det aktuella värdet för att fastställa ett pris som gör att båda parter omedelbart låsa till det priset plats. Detta innebär att oavsett vad som händer på marknaden, medan transaktionen går mot fullbordande, förblir densamma spotpriset. Även om något händer oväntat dramatiskt förskjuta marknaden inom de närmaste 24-48 timmarna efter kursen skall beräknas transaktionen ytterligare om inga marknads drag av varje typ inträffat.

(0)
(0)