Vad är en Tort advokat gör?

Diverse Jasper Bergqvist November 27, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Tort advokat är ett annat namn för en personskada advokat. En personskada eller skadestånds advokat förfölja eller försvara någon åtgärd som innebär ett brott mot artighet eller orimligt beteende. Denna brist på rimlig vård kallas en civil fel eller en "tort." Advokaten fungerar oftast som en auktoritet på försumliga eller avsiktliga handlingar som kunde ha skadat en klient. Denna advokat är expert forskare i en typisk fallbeskrivningar, juridiska stadgar och medicinska tolkningar. Många fall avgörs av domstol, men en skadeståndsgrundande advokat måste också vara villiga att prova ett fall i civil domstol för att samla in pengar från en klient för smärta, skada eller förlust.

 En försummelse tort: ​​en person är avsiktligt eller oavsiktligt skadas av en annan part. Ett välkänt exempel är en "fender bender" bilolycka som två eller flera parter inblandade och där föraren av en bil är fel. Tort advokat är också ofta inblandade i berättelsen söker efter avsiktliga handlingar, såsom när en person skadar avsikt annan fysiskt eller ekonomiskt. Förtal kränkning, det vill säga, ärekränkning eller förtal, är bland de svåraste att bevisa, eftersom yttrandefrihetsfrågor ofta är inblandade.

 För att framgångsrikt företräda en klient i domstol, bör den skadeståndsgrundande advokat vara expert juridiska forskare. Advokaten måste vara väl förtrogen med de olika skadestånds lagarna i den jurisdiktion. Före rättspraxis och rättsliga stadgar är också avgörande för tecken på ett prejudikat har fastställts i ett fall med liknande fakta. Eftersom fysiska skador är en så viktig del av många av dessa fall, måste en advokat också ha mycket goda kunskaper i medicinsk terminologi för att förstå omfattningen av de skador på en klient.

 När en skadeståndsgrundande advokat som företräder en klient i en vårdslöshet, avsiktlig försummelse eller ärekränkande fall advokaten söker regelbunden ekonomisk ersättning. Många fall avgörs av domstol, men andra går till rättegång. Om så är fallet, måste den skadeståndsgrundande advokat omständigheterna i målet uppfyller en domare eller en jury för att presentera bevis för tjänstefel. Liksom många stämningar, omfattar detta framställning av ett skriftligt klagomål, intervjua vittnen, korsförhör, föra in experter för att vittna, och crafting ett argument till förmån för kunden. Slutresultatet måste visa en skada inträffat och hur mycket att skadan är värt smärtan, förlorad inkomst, medicinsk ersättning eller annan lämplig ekonomisk ersättning. Tort advokater kan också specialiserat sig på att försvara dem som är kallade till civil domstol för att begå vårdslöshet eller uppsåt.

  •  Tort advokater brukar lösa sina fall av domstol, men behöver ta för att förbereda sig för ett antal fall till civila domstolar för att hjälpa en kund att samla in pengar för sina förluster.
  •  Tort advokat kan hjälpa till med en Fender Bender.
  •  Tort advokat behöver utmärkta forskningskompetens.
(0)
(0)