Vad är en tvåradig telefonsvarare?

Diverse Yvette Lindelöf December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En två-line svarssystem hanterar samtal till två olika telefonnummer. Sådan utrustning kan vara till nytta för små företag och hemmakontor där det kan vara nödvändigt att ha två telefonlinjer för att hantera olika typer av samtal. Andra maskiner lämpar sig för ännu fler linjer och kan erbjuda mer funktionalitet för medelstora till stora företag med mer krävande behov. Det är vanligtvis möjligt för konsumenterna att installera och programmera sin utrustning på egen hand, utan hjälp av en telefon specialist.

 Utrustningen är konstruerad för att hantera båda linjerna samtidigt uppspelningen av ett inspelat meddelande och spela in röstdata när som ringer att lämna ett meddelande. Det är också möjligt att självständigt ändra utgående meddelanden när olika meddelanden har krävts för olika linjer. Vissa kan dirigera samtal till postlådor, avsättning röstmeddelande direkt anslutning i lådor med vissa människor på det samtal som förenklar användningen. De kan lagra meddelanden på obestämd tid tills de två-line telefonsvarare går ut ur rummet, varefter den raderar gamla meddelanden för att göra plats för nya.

 Historiskt använde denna utrustning band, vilket kan orsaka problem med meddelande hämtning och kontroll. De flesta moderna två-line svarsutrustning är digital, som erbjuder mer utrymme för att lagra information och är också lättare att hantera. Användare kan hoppa långsam meddelanden, spela upp, och vid behov, förutom att plocka upp samtal för olika brevlådor. Maskinen kan också vara en display för nummerpresentation och annan information av intresse kan visa sitt.

 Inrättandet av en två-line besvara båda linjerna behöver koppla in utrustning och programmering för de önskade funktionerna. Ett standardmeddelande kan spela som en ingår inte eller maskinen återställs. Annars kan användare justera det utgående meddelandet och brevlåda preferenser, om den här funktionen är tillgänglig. För användare som vill lagra gamla meddelanden utan att behöva oroa ont om utrymme, är det viktigt att välja en tvåradig svarssystem som kan ansluta med en kapacitet disk eller större flyttbara lagringsmedia som meddelande arkivering.

 Multi-line-funktionalitet kan vara tillgängliga på en del telefonsvarare, så att behandlingen av fler än två rader. Detta kan komma med funktioner som mer lagringsutrymme, postlådor, och så vidare för att öka flexibiliteten för användaren. Grundläggande kostnaderna för olika typer av enheter kan variera avsevärt. Köpare kanske vill tänka på hur och när du ska utvidga sin verksamhet när man beslutar vad man ska köpa typ av telefoniutrustning, som en smart ursprungliga syftet med tiden kan sträcka sig mellan de nödvändiga uppgraderingar.

  •  En två-line svarssystem hanterar samtal till två olika telefonnummer.
(0)
(0)