Vad är en utsaga om titeln?

Diverse Annegärd Lundell Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Används i fastighetstransaktioner, är ett intyg av titeln ett juridiskt dokument där vissa omständigheter i samband med ett hem. I allmänhet, förklaringen till titeln av säljaren av fastigheter och sätter civilstånd säljaren, säljaren är ägare, är säljaren inte konkurs och att det inte finns några panträtter eller inteckningar till fastigheten. Dokumentet är generellt undertecknas under ed och bevittnas av en notarie.

 De flesta fastighetstransaktioner överförs med en tydlig titel. En tydlig titel är en där ingen annan än säljaren parterna ett berättigat intresse av fastighetssektorn. På inköpssidan, det finns många parter som har ett intresse i titeln, inklusive köparen, långivaren och titel försäkringsbolaget.

 Vardera parten är intresserade av att undvika problem som kan leda till en minskning av värdet på fastigheten eller som skulle bli dyrt att lösa. En titel åtagande, som gjorts under de flesta fastighetstransaktioner, undersöker äganderätten till en fastighet och alla juridiska frågor. Titel bet forskning kan bedrivas på grundval av tillgängliga dokument ingår, oftast på en lokal regering.

 Mellan den dag då en titel engagemang och registrering av dådet, finns det oftast en lucka. Under denna lucka är kanske kompletterande handlingar som rör fastigheter redovisas som en kvarstad mot egendom, skilsmässopapperna att få byggnaden till en make eller konkursförfarande. Skulle dessa poster påverkar titeln på fastigheten och är ett problem för köparen. Varigenom säljaren av fastigheten för att underteckna ett intyg om titeln är ett sätt att kravet på att utbyggnaden av gapet mellan titeln och att minska dådet. Om en liens eller andra rättsliga frågor kom efter stängning, kan köparen lita på titeln certifikat för att bevisa att säljaren ansvarar för dessa poster.

 Ett intyg av titeln kan också användas för en inteckning eller titel försäkringsbolag. I dessa fall är det ibland till som ett brev av ersättning. En skrivelse av ersättning är ett dokument där en part ursäktar en andra omgång av ansvar. Ett intyg av titeln kan användas för att skydda långivare eller titeln företaget från ansvar för frågor som uppkommer efter det datum titel engagemang.

 Den potentiella skuld i en fastighetsaffär kan vara högre när man köper ett hus i en kort försäljning eller avskärmning efter. Om en ägare upplever ekonomiska svårigheter hemma, kan ägaren ha andra finansiella problem. I dessa situationer blir det ännu viktigare att undersöka liens eller andra juridiska frågor.

  •  Affidavits av titel som används i fastighetstransaktioner för att ge information om ägandet av staten.
(0)
(0)