Vad är en Workflow bildskärm?

Diverse Enoch Skoglund Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ett arbetsflöde monitor är en typ av program som visar information om aktivitetsstatus av flödet av arbete i ett företag eller en organisation. Workflow är den term som används för att beskriva utvecklingen av arbetet blir gjort. Strömmen görs ofta genom en serie uppgifter eller processer som bidrar till slutresultatet. Ett system som övervakar arbetsflöde kan vara en mängd olika fördelar för cheferna för organisationerna och företagsanvändare, såsom mätning den faktiska mängden arbete, liksom den övergripande framsteg och produktivitet på ett projekt.

 Att hålla produktiviteten är en av de främsta anledningarna till organisationer eller företag kan använda arbetsflödessystem. Produktivitet och resurshushållning är viktigt i näringslivet. Ett verktyg som kan ge en inblick i arbetsflödet och analys av sätt att få jobbet gjort kan göra skillnad i framgången för alla företag. Insamling, sortering, och samla in data för att övervaka nyttan av arbetsflöde. Med hjälp av ett system för insamling och tolkning inte bara löper risken för mänskliga fel i processen, men sparar tid och förbättrar effektiviteten.

 Arbetsflödes monitorer kan anpassas till de särskilda behoven av verksamheten, till exempel att rapporter eller träffas produktivitetsfrämjande åtgärder. De flesta program har en spårning databas som är utformad för att se till att information i dag för att identifiera och samla. Workflow Monitor kan användare att visa information om de specifika processer som identifierats av databasen. Dessa processer sedan visas på en skärm, så att användaren kan övervaka kritiska arbetsflödesfunktioner i olika delar av företaget. Times, informationsflödet och effektiviteten i processen är alla saker som kan mätas denna typ av övervakning.

 Många viktiga datafunktioner möjliggörs med hjälp av ett arbetsflöde monitor. Dessa egenskaper skulle behöva hållas hand. Ett arbetsflöde skärm kan visa loggar för alla identifierade händelser eller företag. Monitorn kan samla in uppgifter för analys för att samla in och förbereda viktig affärsinformation om förändringar eller kvalitetsgranskningar av transaktioner.

 Ett arbetsflöde monitor ger också en mängd olika specialiserade rapporteringsverktyg och programvarupaket som kan anpassas och läggas till systemet för att möta företagens behov. Ett exempel på detta är att övervaka den tid som krävs för en viss uppgift skall utföras, eller hålla reda på produktiviteten hos arbetare i en produktionslinje. Anmälningar kan också ställas in med arbetsflödesskärmen för att upptäcka vissa tillstånd som kan tillåta spjäll produktivitet. Genom att sätta upp varningar, företaget kan proaktivt om att hitta och rätta till potentiella problem med processer eller produktivitet.

(0)
(0)