Vad är etik?

Diverse Ingeborg Nordahl November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Etiska uppförandenormer som ska antas som ett sätt att inspirera förtroende och en känsla av ömsesidig respekt mellan de två parterna. När det gäller etiska normer i omvärlden, företag är etiska koder som egenskaper såsom ärlighet, vänlighet och allmän gott uppförande i enlighet med lagstiftningen och har satt förväntningar dess riktade klientel. Tillämpningsområdet för dessa normer börjar med utformningen av de riktlinjer och rutiner för bolaget, fortsätter genom säljarbetet, och slutar med orderhantering och vad som är känt som etiska redovisningsstandarder.

 Utvecklingen av en etisk kod för varje företag vanligtvis börjar med en förståelse för de gällande lagar och förordningar att handeln i de jurisdiktioner där bolaget är verksamt regeringstid. Omfattningen av dessa regler, företagare brukar gå ett steg längre och försöka faktorer som bidrar till att skapa och vårda införliva långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Även om den exakta strukturen av dessa etiska normer kan variera beroende på flera faktorer, de vanligtvis kommer att ha en hög grad av rättvisa i affärstransaktioner, som ger korrekt och fullständig information till kunderna, och i allmänhet någon typ av heder engagemang av verksamheten utan att misslyckas.

 Det är inte ovanligt att etiska normer när det gäller som ska anges något stort. Detta beror på ett effektivt genomförande av de allmänna normer kan förändras över tiden. Förändringar kan ske till följd av förändringar i lagar och regler som påverkar verksamheten, vilket gör det nödvändigt för de riktlinjer och rutiner som bolaget tidigare har fastställts inte också utföra sina kund- och leverantörsrelationer. Medan det bredare begreppet etiska normer, som att vara ärlig i alla sina handlingar och alltid behandla kunder med respekt kan inte ändra, är bolaget inte längre är i stånd att visa dessa normer på exakt samma sätt.

 En aspekt av de etiska normer som tenderar att förbli densamma är den administrativa processen. Företag som väljer att anställa så kallade etiska redovisning normalt använder spåra riktlinjer och rutiner som överensstämmer med god redovisningssed och ger en hög grad av insyn i hur dessa uppgifter görs tillgängliga till godkända parter. Här finns det inget försök till böcker eller massage data så att den mest gynnsamma uppfattning om companyâ € ™ s ekonomi produceras matlagning, även om det vore möjligt att göra det med hjälp av metoder som är inom ramen för lagen. Denna allmänna tillvägagångssättet full information, i kombination med en stark kundmoral och ett engagemang för ärlighet och integritet kan ofta bidra till att skilja ett företag från andra företag, och locka en hel del uppmärksamhet från både konsumenter och potentiella investerare.

  •  Ärlighet och integritet i affärstransaktioner är vanliga och viktiga etiska normer.
(0)
(0)