Vad är ett juridiskt dokument?

Diverse Ingegard Holmlund Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 I allmänhet är ett dokument lagligt om dess skapare har för avsikt att det skall vara verkställbar i en domstol. För ett dokument att vara lagliga, måste det också följa lagarna i den jurisdiktion där den kommer att tillämpas. Dokumentet bör också vara ordentligt undertecknad bevittnade och arkiveras skall anses laglig.

 Kontrakt

 När båda parter frivilligt sluta i ett avtal och har för avsikt att göra bindande och verkställbar, är det avtal som leder ett juridiskt dokument.

 Domstolsväsendet

 När en domare gör en beställning, är det ett rättsligt bindande dokument och eftersom det är utnyttjandet tillgänglig om det kränks.

 Framställningar och inlåning

 När en individ eller hans juridiska projekt, tjäna och lämna in en ansökan eller rörelse med domstolen för tillämpningen av federala, statliga och lokala register som produceras är lagliga.

 Wills och förtroenden

 När en individ tecken och har upplevt ett dokument som de har för avsikt att reglera sina tillgångar, producerade de ett juridiskt dokument.

 Lagar, proklamationer och gärningar

 De lagar, handlingar och uttalanden av kongressen är alla juridiska dokument eftersom de avgör rättsliga förfaranden och är verkställbara.

(0)
(0)