Vad är förhållandet mellan metafysik och religion?

Diverse Kennert Richardsson November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Metafysik är ett brett fält av studier i filosofi som syftar till att förstå och klassificera den djupaste karaktär existens. De flesta större religioner försöker också en förklaring till hur och varför har något alls, och människorna i synnerhet, finns i världen. Metafysik och religion är relaterade, så eftersom religion försöker ofta att ge en metafysisk föreställning om tillvaron. Andra frågor som är viktiga för både metafysik och religion, bland annat, vilket slag av det mänskliga sinnet, fri vilja och förekomsten och roll Gud.

 Den enda faktor som metafysik och religion förenar mest är den typ av existens på en grundläggande nivå. En materialist, till exempel, håller metafysiska föreställningen att allt kan förstås utan att väsentligen vända en övernaturliga krafter. Troende, å andra sidan, tenderar att tro att världen existerar på grund av en Gud eller gudar. En panteistisk syn på metafysik och religion hävdar att det inte finns någon verklig skillnad mellan idéer "Gud" och "världen".

 Ett annat stort problem av både metafysik och religion behandlas är att den fria viljan. Det är inte känt med vetenskaplig säkerhet om människor faktiskt har full kontroll över sina handlingar och beslut. Metaphysicians försöker studera och förstå vad som menas med "fri vilja" i motsats till determinism och om de två kan förenas. De söker också rationella argument, ibland tecken på modern vetenskap, för eller emot fri vilja. Olika religioner, å andra sidan, är beroende av fri vilja eller determinism som en grundläggande punkt i de etiska system.

 Teologi är en underavdelning av filosofi är intresserade av att utforska Gud och det gudomliga. Som sådan, uppmanar det bidrag från både metafysik och religion. Viktiga frågor i teologi, däribland Guds existens, möjlighet att känna Gud, och Guds roll för att skapa och styra universum. Vissa metafysik, till exempel, hävdar att det inte finns någon Gud, eller att tanken på en "gud" avser endast en opersonlig skapare. Religiösa teologer, å andra sidan, ofta förespråkar en personlig Gud eller för de teologiska synpunkter presenterades av deras särskilda religioner.

 Hur metafysik och religion studeras bygger på många olika faktorer, många kommer från filosofi, historia och religion. Vissa religioner, till exempel för att avskräcka uppmuntra ifrågasättande av religiösa doktriner och dogmatiska i stället för kritiska metafysik. Academic filosofer, å andra sidan, tenderar att tro att alla frågor i metafysik och religionen kan och bör studeras.

(0)
(0)