Vad är immunodiffusion?

Diverse Inggärd Nordlund November 1, 2016 0 5
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Immuno Diffusion är ett laboratorietest teknik människor kan använda för att kontrollera förekomsten av antikroppar i ett prov och bestämma koncentrationen. I detta test, infogar en tekniker antikroppar och antigener separat en platta fylld med ett halvfast medium såsom agargel. Plattan är endast mogen och antigenerna och antikropparna diffundera genom mediet, de binder till varandra och synliggöra utfäller teknikern kan se på ytan av materialet. Dessa kan användas för att bekräfta närvaron av en specifik antikropp och den aktuella koncentrationen av provet som används för testet.

 Flera immunodiffusion tekniker används i laboratorier, inklusive radial och Ouchterlony dubbel immunodiffusion. Exempel material kan uppslamningar av mänskliga celler, vävnader skrapade och andra material. I vissa tester är flera hål som gjorts för att styra i mediet och fylld med olika antigener i ett intervall av svar. Om provet innehåller en antikropp mot ett av antigenerna som matats in i gelén, kommer att reagera, varvid en linje eller en ring, beroende på provet och testtypen.

 Detta är en kan användas under ett sortiment av immunologi laboratorietester människor att samla information om ett prov med okända egenskaper. Om antikroppar är närvarande passerar prov från en person eller ett aktivt bekämpa en infektion, eller en historia av exponering för ett speciellt antigen. Koncentrationen kan ge information om tidpunkten för exponeringen. Det tar en mogen 24 timmar innan panelen så teknikern läses. Det finns också en risk för att ett falskt negativt om det finns ett problem med provet eller teknikern antigener som används i testet.

 En läkare kan begära att en immunodiffusionsmetoden för att samla in information om en patient, eller detta test kan vara en del av den vetenskapliga forskningen. Antikropparna och antigener behöver inte vara av humant ursprung; samma tester kan användas för djur. I testresultaten, kommer teknikern att diskutera material eller reaktion inträffade, och intensiteten i svaret. Denna information kan användas för att fortsätta med diagnos eller behandling av patienten.

 På grund av den varierar till en viss laboratorietester. De flesta laboratorier publicerar kataloger med information om deras tester kapacitet och prissättning så att folk kan besluta om att skicka prover för att testa. Labs erbjuder immunodiffusion tester kanske inte alla slag, och detta kan vara viktigt att veta för en läkare eller forskare.

  •  Immuno Diffusion är ett laboratorietest teknik människor kan använda för att kontrollera förekomsten av antikroppar i ett prov.
(0)
(0)