Vad är Infantil Hemangioma? Dess komplikationer och behandling

Hälsa Linne Nordquist Februari 5, 2017 0 16
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Infantil hemangiom avser en vaskulär tumör som oftast godartade i naturen, men i samband med snabb tillväxt följt av involution fas. Även i de flesta fall hemangiom är begränsade till huden, kan det finnas fall av multipla hemangiom, som kan påverka andra organ.

De andra organ som kan påverkas inkluderar magtarmkanalen, andningsvägarna, nervsystemet, mjälte och lever. Hemangiom vid födseln visas som en röd macular lapp som ofta liknar ett blåmärke. Även enstaka lesion är ganska vanligt, cirka 20% av barn med hemangiom har multi-site engagemang. Den här artikeln innehåller information om infantil hemangiom, dess komplikationer och olika behandlingsmetoder.

Symtom på Hemangioma

Infantil hemangiom är oftast väl avgränsade, klarröd massa som blanchera på trycket. Ibland hemangiom kan vara djupare, köttiga, dåligt definierad och blåaktig färg. Några av de faktorer som anses vara associerade med förekomst av hemangiom inkluderar följande,

  • Familjehistoria anses spela en viktig roll i ungefär 12% av fallen av infantil hemangiom.
  • Kvinnor och personer i den kaukasiska rasen är mer benägna att utveckla infantil hemangiom.
  • För tidig eller för tidig födsel, ökar moderns ålder, flerbörd, placenta previa, havandeskapsförgiftning, historia barnlöshets och användning av ägglossning marknadsföring tekniker, etc anses vara några av de riskfaktorer som är förknippade med sjukdomen.

Typiskt infantila hemangiom lösa spontant och inte har några symptom, men cirka 24% av fallen kan vara förknippade med någon form av komplikationer. Manifestationen av infantila hemangiom utan komplikation kan kategoriseras i två grundläggande subtyper,

  • Lokaliserade hemangiom har ett enda fokus ursprungsland och ha en tydlig och avgränsad gränsen.
  • Segment hemangiom är multi fokus och visar en geografisk eller linjärt mönster. Dessa former av hemangiom är mer sannolikt att förknippas med komplikationer.

Infantila Hemangioma Komplikationer

De komplikationer i samband med infantila hemangiom kan tydligt delas in i tre huvudkategorier. Dessa inkluderar följande,

  • Ulceration: Denna komplikation är förbunden med hemangiom som är djupare och som ligger på tryckbenägna områden av kroppen. Dessa hemangiom är förknippade med blödningar, vilket är oftast minimal och smärta som sträcker sig från måttlig till svår beroende på spridningen. Infektioner inklusive osteomyelit, blodförgiftning och cellulit är vanliga.
  • Funktionsnedsättning: Vissa hemangiom, särskilt periorbitala hemangiom är förknippade med funktionsnedsättning av synen. De kan vara förknippade med astigmatism till följd av stigande tryck på hornhinnan, världen förskjutning och Exoftalmus och med blindhet. Hemangiom runt öronen kan associeras med förlust av hörsel förmågor och tal förseningar. Hemangiom runt luftvägarna kan leda till obstruktion av luftkanal som leder till heshet, stridor, etc. I svåra fall kan dessa hemangiom kan uppvisa livshotande tillstånd.
  • Permanent vanställdhet: Hemangiom kan också vara associerade med ärrbildning och fibros som kan leda till permanent vanställande av ansikte, läppar eller andra delar av kroppen.

Behandling för Infantil Hemangioma

Behandlingsregim för hantering av infantila hemangiom är främst inriktat på att kontrollera tillväxten, bevara funktioner och minimera missbildningar. Kirurgiska ingrepp kan krävas i hemangiom som påverkar andra organ, men hud hemangiom är vanligen icke kritisk.

Homeopatiska läkemedel som Belledona och Sepia är användbara vid behandling av hemangiom. Bellodana är ofta föreskrivs för röda och väl avgränsade hemangiom medan Sepia är mer lämpade för hemangiom med en blåaktig ton och dåligt avgränsade. Dessa åtgärder bör vidtas i låg potens och bör upprepas cirka fem till sex gånger under dagen.

(0)
(0)