Vad är involverad i Probate Värdering?

Diverse Walder Sjöholm November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 När någon dör, måste hans egendom brukar gå igenom en juridisk process som kallas bouppteckning. Under bouppteckning, den avlidne - personen avlidit - kommer att administreras, eller om den avlidne lämnade inget testamente, kommer domstolen förvalta kvarlåtenskapen än av lagarna i arv. När fastigheten har angetts för bouppteckning, en av de första saker som bör göras är en bouppteckning värdering. Enkelt uttryckt, en bouppteckning värdering bestämmer värdet på tillgångarna i dödsboet.

 Lagar om god samhällsstyrning och följden av rikedom kan variera beroende på behörighet, men begreppet arv och bouppteckning värdering är generellt liknande. Efter döden av den avlidne, någon i besittning av ett testamente, kommer presentera för bouppteckning domstol och begära att öppna en bouppteckning fall. I avsaknad av ett testamente kan en bouppteckning fall fortfarande öppnas när arvet av betydande skuld och / eller eget kapital. En testamentsexekutor eller administratör utses för att övervaka frågor som rör bouppteckning processen.

 När gården är antagen till bouppteckning måste bouppteckning värderingen uppnås. Bouppteckning värdering innebär värdering av samtliga tillgångar i dödsboet, inklusive kontanter, konton, fastigheter, aktier, företags- och personliga tillhörigheter, och allt annat det värde som ägdes av den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet. Experter kan användas för att bistå i värderingsprocessen effektiv.

 Det finns flera orsaker till att effektiv uppskattning behövs. För det första kan du behöva betala arvs- eller egendom skatter på fastigheten och en rättvis värdering måste uppnås för att bestämma mängden av skatter betalas. För det andra kan de skulder i dödsboet måste betalas föras innan tillgångarna till stödmottagarna, så att en total redovisning av både tillgångar och skulder i nöd. När den avlidne kommer att passera en procentsats av kvarlåtenskapen till förmånstagarna i stället för specifika budgetposter eller summor pengar, eller när den avlidne dog testamente eller utan en vilja finns det en värdering av tillgångar som är nödvändiga för att avgöra vad varje stödmottagare kommer ärva.

 Om en mottagare eller berörd part inte är nöjd med bouppteckning värderingen in till domstolen, kan han eller hon motsätter sig värderingen. Om bouppteckning värderingen är ostridigt, kommer domaren förmodligen utse en oberoende bouppteckning värderingstjänst att göra en separat värdering. Domaren kommer så småningom fatta ett slutgiltigt beslut om värdet av dödsboet.

  •  Att "bouppteckning en vilja" betyder att kontrollera dess laglighet inför en officer av domstolen.
  •  När någon dör, måste hans egendom brukar gå igenom en juridisk process som kallas bouppteckning.
(0)
(0)