Vad är involverad i vävprocessen?

Diverse Olivius Afzelius November 1, 2016 0 5
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 De steg som är involverade i vävningsprocessen variera beroende på verktyg och metoder som används, men de flesta innebär liknande processer. Dessa inkluderar framställningen av all utrustning och förnödenheter i användbar form, inrätta varpen, och se till att projektet är en lämplig spänning. Inslagstråden vävs sedan genom varp tills en önskad storlek uppnås. Efterbehandling pjäsen kan innebära ett antal olika strategier, men många innebär knyta ändarna av varptrådarna i tofsar eller säkra dessa syften på ett attraktivt sätt. I vissa vävning, kan andra steg inkluderas.

 Förbereda alla verktyg och material i förväg är en viktig del av vävningsprocessen. Detta steg är för att säkerställa att vävaren inte kommer senare överraskad av en brist på material eller ett trasigt verktyg. Vid utarbetandet av dessa punkter är också en bra idé att läsa hela vägen till slutet av ett sätt att säkerställa att inga problem uppstår. I vävning, är det ofta mycket svårt att åtgärda tidigare misstag.

 Skevhet vävstolen är ofta en av de svåraste delarna av vävningsprocessen. Många vävstolar kräver en stor mängd utrymme och ett komplext arrangemang av trådar lämpliga varp vävstolen. Få tråden till rätt spänning exakt är ofta svårt för. I vissa vävstolar, måste varptrådar ställas in för att flytta vid vissa tidpunkter, och med trådarna fel skev är att ändra hela konstruktionen. Därför är det viktigt att vara försiktig när skevhet en vävstol, som denna del av vävningsprocessen bestämmer ofta utseendet på den färdiga pjäsen.

 När allt är klart, vävprocessen ytterligare för förflyttning av väftgarnet genom varpgarnerna i det läge som används av tekniken. Till exempel, när du använder en stel solv vävstol, en vävare flyttar oftast spaken uppåt och nedåt för att skapa två olika skjul. När du använder en inställning där varptrådarna är stationära, måste en vävare vanligtvis flytta väfttråden mellan varptrådarna manuellt. Denna del av processen är i allmänhet ganska jämn, med det främsta undantaget vävning av mattor eller andra vävning där väfttråden är inte alltid hela pjäsen.

 Efterbehandling vävnings projekt beroende på den avsedda användningen av den färdiga stycket. I samtliga fall, är varptrådarna i vävstolen eller vävning anordning och vanligtvis avskurna. Vissa vävning projekt är andra efterbehandlingssteg, såsom, exempelvis, avlägsnandet av trådarna, vilket är fallet vävda shibori. När de lösa ändarna är säkrade och alla avslutande processer har observerats, är vävning över.

  •  Den grundläggande principen för vävstol som har ett golv skapar ett mönster som trådar som är vinkelräta mot varandra lås.
(0)
(0)